Över 1.200 installationer worldwide

Radioshuttle™ är EAB:s patenterade maskin för effektiv volymhantering av pallar i ett djupstaplingsställ. Till skillnad från andra djupstaplingsställ, där man måste köra in i ställaget med trucken, låter man vår Radioshuttle™ hämta eller lämna önskad pall. Systemet gör att du kan utnyttja din lagervolym maximalt, i alla temperaturzoner från -30°C till +40°C. 2017 lanserade vi EAB:s sjätte generation av Radioshuttle™ - en succé med erfarenhet från över 1.200 installationer worldwide.

Trådlös styrning
Vår Radioshuttle™ arbetar trådlöst och styrs med hjälp av en radiosändare via trucken. Flera maskiner kan styras med en och samma raidiosändare.

Filo-hantering
All pallhantering med truck sker ute i huvudgången. Därför kan ställaget göras mycket djupare än ett vanligt djupstaplingsställ. Trucken behöver inte heller stå och vänta utan är fri att arbeta på annat håll. På så sätt uppnår du en mycket hög omsättningshastighet och en halverad hanteringstid för trucken.

Maxipacker Filo 500X281

Plockhantering
Vid plockhantering används EAB:s Radioshuttle™ tillsammans med rullbanor- en kombination där det finns plats för buffertpallar på de övre nivåerna ochför rullbanor för plockhantering på nedersta nivån. All plock från pallar sker i en plockgång som går genom ställaget.

Maxipacker Plocktunnel 500X281

Fifo-hantering
Här används vår Radioshuttle™ i ett genomloppslager och pallarna hanteras efter principen först in- först ut.

Maxipacker Fifo 500X281

Radioshuttle™ på Entresolstomme
Radioshuttle™ uppbyggt på entresolstomme ger ett effektivt utnyttjande av lagerlokalen.

Maxipacker Entresol 500X281

Läs mer om vårt framgångsrika system Radioshuttle™
På www.radioshuttle.eu kan du läsa mer i detalj om vår Radioshuttle™ och det koncept som är framtaget runtom i syfte att göra ditt lager så effektivt som möjligt.

Radioshuttle Eu 500Px