Fördubbla din pallagringskapacitet

Radioshuttle™ är EAB:s patenterade system för effektiv volymhantering av pallar i ett djupstaplingsställ. Till skillnad från andra djupstaplingsställ, där man måste köra in i ställaget med trucken, låter man vår skyttel hämta eller lämna önskad pall. Systemet gör att du kan utnyttja din lagervolym maximalt, i alla temperaturzoner från -30°C till +40°C. 2017 lanserade vi EAB:s sjätte generation av Radioshuttle™ - en succé med erfarenhet från över 1.500 installationer worldwide.

Nedan visas verkligt case från lager som optimerat sin lageryta med ca 109%. 

Trådlös styrning
Vår skyttel arbetar trådlöst och styrs med hjälp av en radiosändare via trucken. Flera maskiner kan styras med en och samma radiosändare.

Filo-hantering
All pallhantering med truck sker ute i huvudgången. Därför kan ställaget göras mycket djupare än ett vanligt djupstaplingsställ. Trucken behöver inte heller stå och vänta utan är fri att arbeta på annat håll. På så sätt uppnår du en mycket hög omsättningshastighet och en halverad hanteringstid för trucken.

Filo 400X283 Ny

Plockhantering
Vid plockhantering används EAB:s skyttel tillsammans med rullbanor- en kombination där det finns plats för buffertpallar på de övre nivåerna ochför rullbanor för plockhantering på nedersta nivån. All plock från pallar sker i en plockgång som går genom ställaget.

Pick Tunnel 400X283 Ny

Fifo-hantering
Här används Radioshuttle™ i ett genomloppslager och pallarna hanteras efter principen först in- först ut.

Fifo 400X233 Ny

Radioshuttle™ på entresolstomme
Radioshuttle™ uppbyggt på entresolstomme ger ett effektivt utnyttjande av lagerlokalen.

Entresol 400X283 Ny

Läs mer om vårt framgångsrika system Radioshuttle™
På www.radioshuttle.eu kan du läsa mer i detalj om Radioshuttle™ och den lösning som är framtagen i syfte att spara utrymme och att göra ditt lager så effektivt som möjligt.