Säkerhet på lagret

Sakerhet Pa Lagret 400X423

Lagermiljö är en arbetsplats där människor
och truckar ofta arbetar på gemensamma ytor. Här finns det både synliga och dolda risker. För att minimera riskerna finns både lagar, förordningar och standarder som gäller för arbete i lagermiljö.

Det är viktigt att säkerhetstänket är med
redan i projekteringsstadiet av ett nytt lager för att slutresultatet ska ge en så säker arbetsmiljö som möjligt. EAB har ett stort kunnande när det gäller olika typer av ställage, alltifrån projektering och layoutarbete till konstruktion, tillverkning och montering.

Kontakta EAB för rådgivning och information när det gäller säkerhet på lagret.

 


Klicka här för att läsa vårt produktblad Säkerhet på lagret

Mockup Sakerhet Pa Lagret