You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.
Mann sjekker sikkerheten på et lager i et stålbygg

Med lagret som arbetsplats

Eftersom lagerinredning räknas som en del av lagerpersonalens arbetsplats, finns det många regler och säkerhetsförordningar som måste uppfyllas.

En del av dessa är styrda i EN-standarder, några kommer från arbetsmiljöverket och en del står med i arbetsmiljölagen. När vi utformar våra skydd tar vi hänsyn till alla dessa aspekter, samtidigt som vi utformar skydd som förlänger livslängden på våra kunders ställage.

Vi vet att personalen är din största och viktigaste tillgång, och självklart ser vi till att även säkerheten håller i alla våra projekt. Om det är något särskilt du undrar över under projektets gång, kan du alltid diskutera frågan med din projektledare.

Läs gärna mer i vårt produktblad Säkerhet på lagret.

Skydd för gavlar och stolpar

För alla våra pallställ har vi tagit fram olika sorters påkörningskydd. Med rätt skydd får din lagerinredning en ännu högre säkerhet och hållbarhet.

Rasskydd

Ett av våra säkerhetstillbehör är nätbalkplanet som förutom att användas i ställagen även kan användas som ett rasskydd i passager för truck- och gångtrafik, och därmed förhindra att gods faller ner.

Påkörningsskydd med räcke

Industriskydd

EAB erbjuder flera typer av påkörningsskydd som en del av säkerhet på lagret. Produkterna är mycket flexibla för att möta olika typer av användning och behov.

Läs mer om produkterna här: Industriskydd

Fler säkerhetsprodukter i vårt sortiment:

  • Industriskydd för väggar, pelare och maskiner
  • Flexibla påkörningsskydd som tillbehör till olika typer av produkter
  • Gavelskydd för ställage
  • Skydd med ett räcke som fungerar utmärkt som avdelare för persontrafik
Stolpskydd 400 mm

Produktblad: Säkerhet
på lagret

Lagermiljön rymmer både synliga och dolda risker – och för att minimera dem finns många olika lagar, förordningar och standarder. Vi har sammanställt dem i vårt produktblad Säkerhet på lagret.

 

 

Nytt lager hos ungt och expansivt företag EAB

När kontrollerade du ditt lager senast?

Enligt europastandarden SS-EN-15635:2008 ska lagret kontrolleras vid montering, fortlöpande samt minst var 12:e månad. Det är viktigt att kontrollera så att inte bärbalkar eller stolpar har blivit deformerade, att balksäkringarna är på plats och att lutningen på det belastade pallstället är rätt.

Läs mer om besiktning av ställage

KRAV FRÅN ARBETSMILJÖVERKET

Från och med den 1 januari 2021 så uppdaterar Arbetsmiljöverket föreskriften för ”Arbetsplatsens Utformning”. Regler för lagerinredning låg tidigare i föreskriften ”Användning av arbetsutrustning” AFS 2006:4, men från årsskiftet ligger det i föreskriften ”Arbetsplatsens Utformning” AFS 2020:1. Föreskriften innehåller bland annat krav på ställage, utrustning för skydd och säkerhet och skydd mot ras.

Utdrag ur AFS 2001:1

8§ Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma
riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.
Riskbedömningar skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges
vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

Utdrag ur AFS 2020:1

48 § Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl synlig plats.

49 § Ett ställage ska vara förankrat, om det finns risk för instabilitet. Där det finns risk att
köra på ställaget ska det finnas påkörningsskydd.

50 § Passage för gående och trucktrafik under ställage ska skyddas mot ras. Ett pallställ
ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom stället, om det inte är
uppenbart onödigt.

153 § Arbetsplatser ska vara utformade så att föremål inte kan falla ned och skada arbetstagare.

Kvinna fixar vid maskin lagerinredningar

FRÅGA VÅRT SÄKERHETSRÅD

Med vår långa och breda erfarenhet har vi järnkoll på vad som gäller med olika lagar och förordningar, så kontakta gärna oss när du behöver rådgivning och information kring skydd och säkerhet på ditt lager.

Kontakta oss