I produkter

EAB:s produkter är resultatet av ett egenutvecklat koncept där hela processen, från materialval till monterad produkt ingår. I konceptet utgör EAB:s Engineering Principles en väsentlig del.

Läs mer om EAB:s Engineering Principles

I längden

Det börjar som en idé, växer till en vision och resulterar i en ritning, en konstruktion, en byggnation och en färdig lösning hos ditt företag. På EAB är vi med dig hela vägen då idén blir verklighet – en verklighet som håller i många år framåt.

I relationer

Genom ömsesidigt engagemang, lyhördhet, flexibilitet och krav på kvalitet vårdar vi våra relationer med kunder, medarbetare, leverantörer och omvärld.

I tid

På EAB tänker vi alltid långsiktigt när vi investerar, startar samarbeten, bygger, anställer eller på annat sätt går in i något nytt där vi står som avsändare.

Hållbarhetsboken

EAB Hållbarhetsbok

Det håller.® eller Built to last. säger allt om hur vi tänker och hur vi agerar här på EAB. Det är ett löfte som som vi ger våra kunder, men också till våra medarbetare, leverantörer och alla som på något sätt har en relation med oss.

Läs EAB Hållbarhetsbok här.