You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

I produkter

EAB:s produkter är resultatet av ett egenutvecklat koncept där hela processen, från materialval till monterad produkt ingår. I konceptet utgör EAB:s Engineering Principles en väsentlig del och är den avgörande faktorn för att våra lösningar håller.

Läs mer om varför det håller och EAB:s Engineering Principles

I längden

Det börjar som en idé, växer till en vision och resulterar i en ritning, en konstruktion, en byggnation och en färdig lösning hos ditt företag. På EAB är vi med dig hela vägen då idén blir verklighet – en verklighet som håller i många år framåt. Det kallar vi hållbarhet.

I relationer

Genom ömsesidigt engagemang, lyhördhet, flexibilitet och krav på kvalitet vårdar vi våra relationer med kunder, medarbetare, leverantörer och omvärld.

I tid

På EAB tänker vi alltid långsiktigt när vi investerar, startar samarbeten, bygger, anställer eller på annat sätt går in i något nytt där vi står som avsändare.

I miljön

Genom vårt materials mycket höga återvinningsgrad, våra processer och sättet på vilket vi arbetar, agerar vi utifrån en cirkulär ekonomi – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Framtiden börjar i nutiden och vi ska därför alltid vara ett ansvarstagande företag och en sund förebild.

Läs mer om vårt miljöarbete här.

Hållbarhetsboken

EAB Hållbarhetsbok

Det håller.® eller Built to last. säger allt om hur vi tänker och hur vi agerar här på EAB. Det är ett löfte som som vi ger våra kunder, men också till våra medarbetare, leverantörer och alla som på något sätt har en relation med oss.

Läs EAB Hållbarhetsbok här.