You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

När vi började att bygga vårt varumärke var det runt begreppet Det Håller.® och Built to last. (det senare på alla marknader förutom Sverige). Det är ett varumärkeslöfte som vi ger våra kunder och som vi kontinuerligt ser till att uppfylla på olika sätt. Det håller.® är ett registrerat varumärke i Sverige och ägt av EAB.

EAB har mycket att erbjuda inom begreppet Det håller.®, inte minst vad gäller relationer och löften, men vi vill även förklara ner på detaljnivå vad det är som gör att våra lösningar håller. Därför har vi skapat EAB Engineering Principles™.

Fakta och förklaringar

Engineering Principles™ är ett koncept som beskriver hur vi tänker ner på detaljnivå kring konstruktion och hållbarhet. Här får du veta fakta och förklaringar kring de principer, lagar och regler vi alltid följer när vi konstruerar och tillverkar våra lagerinredningar, portar och stålbyggnader.

Hållbarhet över tid

Det är ett sätt för oss att förklara varför EABs produkter särskiljer sig och varför vi kan garantera hållbarhet. Men, framför allt är det för att du som kund ska känna dig trygg och få en produktlösning som fungerar lika bra initialt som under många, många år framöver. Det handlar om säkerhet, men gör också lösningen till en kostnadsmässigt mycket bra investering.

Arbetare med EAB tröja

Vill du veta mer? Kontakta oss

Hör av dig till oss, så berättar vi mer om varför EAB:s lösningar håller.

Kontakta oss