You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Om du vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, korruption, moral eller EABs policys har vi nedanstående visselblåsarformulär. Det är viktigt att du beskriver ditt ärende så tydligt och utförligt som möjligt för att skapa en förståelse kring ärendet.

För att kunna få återkoppling på ditt ärende måste du ange din mailadress, alla anmälningar tas emot och utreds av HR som hanterar samtliga uppgifter anonymt. I det fall du hellre vill komma i direktkontakt kan du ringa på 0371 – 34087.