You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

DFDS gör en stor satsning på kontraktslogistik i Sverige och har under senaste året byggt 95 000 m² lageryta som försetts med 85 000 pallplatser.

Första spadtaget för anläggningen här i Stigamo togs januari 2022 och efter bara ett år stod samtliga anläggningar klara, så det har blivit många kvadratmeter på kort tid, berättar Stefan Carlsson som är projektchef på DFDS.

– DFDS-investeringen har inneburit tre nya anläggningar som är strategiskt placerade i södra Sverige. Borås anläggning har byggts i två etapper och är i princip identisk med anläggningen här i Stigamo. Den idag minsta anläggningen med 22 000 pallplatser hittar vi Karlshamn. Här i Stigamo har vi installerat 13 000 traditionella pallplatser och ungefär 10 000 pallplatser för Radioshuttle™ som är ett intressant pilotprojekt, säger Stefan. EAB har byggt samtliga lageranläggningar och optimerat lagerinredningen tillsammans med DFDS.

DFDS har en tydlig tillväxtplan med ambition att etablera 450 000 m lageryta under en femårsperiod.

DFDS är traditionellt ett bolag som arbetar med färjeverksamhet. Sedan 10 år tillbaka har de även satsat på logistikverksamheten och idag kan vi se en så stark tillväxt att den passerat den traditionella färjeverksamheten i koncernen.

Under de två senaste åren har det också varit fokus på kontraktslogistik, som är en naturlig del av logistika ären. Satsningen görs inte bara i Sverige utan även i flera länder som övriga Norden, England, Irland, Benelux, Tyskland, Polen och Turkiet.

Inför första installationen i Borås gjordes en utvärdering av flera leverantörer och det var mycket viktigt att hitta en pålitlig partner som förstår att tidsplaner måste hållas och det som beställts ska levereras. De goda erfarenheterna som fanns från att ha EAB i tidigare projekt var värdefulla i valet av leverantör.

– Förutom att EAB är en pålitlig partner när det gäller leveranstider och kvalitet, så är flexibiliteten en viktig del i samarbetet. Det uppstår alltid utmaningar under resans gång och då är det viktigt att ha en partner som ser möjligheter och alltid finns till hands när det behövs. Som kontraktslogistiker är det vår ambition att attrahera en så stor och bred kundbas som möjligt, så initialt tittade vi bara på en lösning som baserades på traditionellt pallställage. Vi riktar oss mycket mot industriella kunder och där passar den typen avlösning mycket bra.

Stefan Carlsson, projektchef DFDS.

–  När vi började i Stigamo var tanken först att vi skulle göra en lösning med traditionellt pallställage, men baserat på ett kunduppdrag som vi redan hade i koncernen ville vi se om vi kunde höja lagringskapaciteten genom att använda Radioshuttle™.

– Vi gjorde ett business case där vi jämförde en lösning med Radioshuttle™ vs traditionellt pallställage och kunde konstatera att vi fick in lika många pallplatser på 50% av lagerytan med Radioshuttle™, säger Stefan.

Vi arbetar hela tiden för att minska vårt klimatavtryck och effektivisera vår logistik, så lösningen med Radioshuttle™ är förstås mycket intressant för oss här i Sverige, men också för länder som England och Holland där kvadratmeterkostnaden är mycket hög.

– Vi ser fortsatt en marknadstillväxt för vår del, som dels beror på att vi växer som bolag med nya kunder, men också en utökad a är hos våra befintliga kunder. Kontraktslogistiken är som en addering till det vi redan gör, så det finns en stor potential för oss där.

Samtidigt ser vi en stor förändring på varuflödeskedjorna över lag, speciellt när det gäller industrin som bygger upp lager för att säkra sina verksamheter. Vi ser ljust på framtiden med en fortsatt ökning av marknaden när det gäller kontraktslogistik, samtidigt som vi växer med våra befintliga kunder, avslutar Stefan.