You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.
VI TAR STÅLET IN I FRAMTIDEN

Det kan tyckas vara ett kaxigt påstående att vi ska ta stålet in i framtiden. Men, är det något vi lärt oss av de klimatrapporter, analyser och konstaterande som gjorts senaste åren är det att det krävs aktiva ställningstagande och konkreta handlingar för att få saker och ting att hända. Alla steg i rätt riktning är därmed viktiga. Att ta stålet in i framtiden handlar inte bara om den gröna omställningen, för oss handlar det också om att samtidigt se och skapa nya möjligheter och innovationer inom material, tekniker och sätt att arbeta för en hållbar utveckling. När vi skriver ”vi tar stålet in i framtiden”, är det en resa vi gör tillsammans med våra leverantörer, kunder och övriga samarbetspartners.

En liten bit av framtiden. 2026 kommer det första fossilfritt tillverkade stålet att levereras ut till SSABs kunder. Under Stålets dag fick vi möjlighet att känna på en provbit. Till vänster Jonas Larsson, Head of Environment SSAB, till höger Per-Åke Andersson, VD EAB 

SSAB Zero® till vår profilprodukt Radioshuttle™

Vi tar tillsammans med vårt patenterade pallhanteringssystem Radioshuttle™ ytterligare steg i vårt hållbarhetsarbete. Under våren 2024 börjar vi leverera maskinchassin tillverkade i det utsläppsfria stålet SSAB Zero®, för att minimera vårt klimatavtryck.

– Vi har under lång tid haft ett nära samarbete med SSAB och fört en dialog där vi tydliggjort vår önskan om att implementera fossilfritt stål i våra produkter så fort möjligheten ges. Ett steg på vägen mot ett från gruvan fossilfritt tillverkat stål är deras SSAB Zero®, som vi nu kommer att använda till maskinchassin i vårt pallhanteringssystem Radioshuttle™, säger Per-Åke Andersson, CEO EAB.

Läs mer här >>

Återbrukat stål

En möjlighet att förlänga en produkts livscykel är att använda återbrukat stål.

– Vi genomför just nu ett pilotprojekt, tillsammans med Stena Stål och vår kund, där vi använder återbrukat stål i form av balkar som hämtats från en nedmonterad anläggning i Göteborg, säger Malin Candell, affärsområdeschef för EAB Stålbyggnader.

Läs artikelserien här, del 01 >>

EPD-dokument

– Vi har precis tagit fram vårt första EPD-dokument fr vr stlstomme på EAB Stålbyggnader. EPD-dokumentet är en miljövarudeklaration som anger en produkts miljpverkan under hela dess livscykel, ngot som allt fler av vra kunder efterfrgar, sger Linn.

Läs hela artikeln här >>

Framåt mot en fossilfri miljö!

I EABs strävan att jobba mot en mer fossilfri miljö, har vi förankrat en dialog med SSAB om att bli en del av SSABs framtida fossilfria erbjudande. Tidigast 2026 kommer det första fossilfria stålet att lämna SSABs verk för leveranser ut till sina kunder. Som trogen kund står EAB i den prioriteringskö som SSABs ledningsgrupp strikt jobbar mot. Vi är därmed redo att implementera det fossilfria stålet i våra egna produkter så snart det finns tillgängligt.

Jonas Larsson, Head of Environment SSAB
”Mycket positivt att ni värnar om att ta stålet in i framtiden. SSAB följer marknadens intresse för fossilfritt stål kontinuerligt och det är en mycket viktig input i vår planering för såväl tidplan som volymer för det fossilfria stålet. När det gäller EAB så har vi haft en mycket god affärsrelation under lång tid och den är naturligtvis lika viktig för oss framåt. Övergripande kan jag säga att intresset för fossilfritt stål är högt och vi försöker därför att styra kunddialogen mot det fossilfria stålet redan nu för att se var det finns störst intresse och potential.”

”Jag har även varit i kontakt med er gällande data till de EPD-dokument* ni nu håller på att ta fram. Även det är ett tecken på att ni ligger i framkant inom detta område!”

*EPD = Environmental Product Declaration
En EPD är en externt verifierad och standardiserad beskrivning av material eller en produkts miljöprofil över dess livstid.

Vi förbereder oss för morgondagen

EAB testar HoloLens 2 för att se hur AR kan användas i det dagliga arbetet. AR står för Augmented Reality och är ett sätt att förstärka verkligheten med digital information. 2016 lanserades det populära spelet Pokemon GO, som tog AR-tekniken ut till den breda allmänheten. Tidigare har det varit svårt att blanda fysisk och digital information eftersom det varit extremt resurskrävande, men teknikutvecklingen har gått framåt och vi närmar oss en tid då AR troligen kommer att bli det mest naturliga sättet att konsumera information.

Läs mer om hur vi förbereder oss för morgondagen här
VI TAR STÅLET IN I FRAMTIDEN

Stålets dag

Torsdagen den 20 oktober bjöd EAB in till en unik dag med stålet och hållbarheten i fokus. Under temat ”Med stålet in i framtiden” bjöds expertis inom olika områden in, för att få en så heltäckande bild som möjligt kring de frågor, utmaningar och möjligheter som branschen står inför.

EAB har på olika sätt tagit aktiva steg i sitt hållbarhetsarbete varav denna dag utgör en del och är en viktig satsning i syfte att sprida kunskap kring ämnet. Eventet lockade ca 200 gäster.

Läs mer om Stålets dag här