You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Genom arbetet ute hos olika kunder upptäcker Erik att det saknas en lokal leverantör av trappräcken i smide. En affärsmöjlighet, tänker han, och börjar tillverka egna räcken hemma i källaren.

Från källaren till industriområdet

Efterfrågan på Eriks fina räcken blir långt större än väntat. Snart tar han tjänstledigt från byggfirman – och 1957 grundar han Erik Anderssons Byggnadssmide. Eller EAB, kort och gott.

År 1960 har källaren blivit alltför trång och Erik satsar nu på att bygga en ny fabrik åt EAB på 150 m2 på Östra industriområdet (fortfarande i Smålandsstenar, förstås).

Tre produktområden skapas

Mot slutet av 1960-talet tar utrymmet slut även i den nya fabriken. Att bygga ut kräver stålstommar och portar, och någon kommer då med idén att de själva skulle tillverka båda delarna. Det går alldeles utmärkt – och när utbyggnaden står klar är EAB även redo att erbjuda två nya produktgrupper: stålbyggnader och industriportar

En ytterligare produkt tillkommer 1984: lagerinredningar. Det innebär att EAB nu kan erbjuda kunderna kompletta lagerbyggnader även invändigt. Och därmed är alla tre produktområdena som EAB idag utgår från på plats.

Dagens EAB skapas

Erik Andersson säljer 1984 vidare sitt livsverk till barnen Catrine, Sven-Gunnar och Per-Åke. 1997 blev Per-Åke och Sven-Gunnar ensamma ägare till EAB och sedan 2017 äger även den tredje generationen i familjen Andersson en del i företaget.

Den senaste flytten av fabriken sker 1989. Sedan dess finns vi passande nog på Stålgatan i Smålandsstenar, med huvudkontor, produktutveckling, konstruktion, tillverkning och lager under samma tak.

Under åren har EAB haft en stabil tillväxt, såväl nationellt som internationellt.

built to last eab geschiedenis

EAB:s jubileumsbok

Här kan du följa med på en tidsresa med EAB, från 1957 till nutid.

Läs vår jubileumsbok här.