You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Monteringskontroll

Innan lagerinredningen tas i bruk skall monteringen kontrolleras enligt
anvisningarna i montage- och bruksanvisning.

Fortlöpande kontroll

Lagerinredningen skall fortlöpande kontrolleras vad gäller stagningar,
påkörningsskador och annat som kan påverka ställets hållfasthet. Om det upptäcks några brister på pallställen under den okulära kontrollen behöver åtgärder vidtas.

Periodisk kontroll

Minst var 12:e månad skall pallställ och övrig lagerinredning besiktas så att den fortfarande överensstämmer med montage- och bruksanvisning. En periodisk kontroll ska utföras av en teknisk kunnig person. Ett skrivet protokoll ska lämnas till ansvarig för lagerinredningens säkerhet med observationer och förslag på eventuella åtgärder.