Monteringskontroll

Innan lagerinredningen tas i bruk skall monteringen kontrolleras enligt
anvisningarna i montage- och bruksanvisning.

Fortlöpande kontroll

Lagerinredningen skall fortlöpande kontrolleras vad gäller stagningar,
påkörningsskador och annat som kan påverka ställets hållfasthet.

Periodisk kontroll

Minst var 12:e månad skall lagerinredning kontrolleras så det fortfarande överensstämmer med montage- och bruksanvisning. Periodisk kontroll ska utföras av en teknisk kunnig person. Ett skrivet protokoll ska lämnas till ansvarig för lagerinredningens säkerhet med observationer och förslag på eventuella åtgärder.