You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

När det var dags för GA Industri i Smålandsstenar att bygga ut sin utlastning, tog de sin beställning och knallade över till grannen. Nästan, i alla fall. Efter ett nästan 30 år långt samarbete åt båda håll, delar man mer än bara adressen.

En god grannsämja

GA Industri är en av de största leverantörerna av tunnplåt till EAB, hela 10 000 ton per år. Att EAB och GA dessutom ligger grannar, har bara varit samarbetet till gagn. När det blev dags att bygga ut vid sin utlastning, var EAB det självklara valet som leverantör för skärmtaket.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med EAB i snart 30 år, både som leverantör till er och som kund. Vi växer hela tiden och när det var dags att bygga ut vid utlastningen var det så klart EAB vi frågade direkt, säger Donald Gunnarsson, delägare och VD på GA Industri.

Innan bygget kunde börja, var det en hel del markarbete som behövde göras. Nästan 10 000 m2 yta skulle förberedas för den nya utlastningen, och över 20 000 m3 massor forslades bort för att kunna göra en stor och jämn plan.

En god grannsämja

– Vi passade på att förbereda för en utbyggnation av fabriken också, när vi ändå var i gång. Vi har asfalterat 8000 m2 för utlastningen, och så har vi möjlighet att bygga ut på ytterligare 2000 m2. Det blir kanon, säger Donald nöjt.

När planen var asfalterad och fundamenten på plats, var det dags för EAB att skrida till verket. Av det tidigare skärmtaket plockades lättbalk, fackverk och väggreglar ner för att återanvändas, vilket sparade mer än 4 ton stål.

– Det var kul att kunna återanvända det tidigare materialet, det gör sig bättre som återanvänt än som skrot, säger Felix Andersson, projektingenjör på EAB Stålbyggnader, och skrattar.

I stället för ett mindre skärmtak som tidigare, blir det nu två stycken. Ett större på knappt 3500 m2 för utlastningen och ett lite mindre på knappt 600 m2, för containers och avfallshantering. Att kunna lasta i och ur lastbilarna under tak är en stor fördel, både för medarbetarnas skull men även för materialets. Mycket av stålet som skickas är obehandlat och mår bäst av att undvika väder och vind.

– För att undvika olyckor och påkörningar, vill vi ha så få stolpar som möjligt på den här typen av skärmtak. Det leder i sin tur till rejäla fackverk, det största i det här projektet är 36 meter långt och väger 5,2 ton. Det är imponerande, säger Felix.