You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Optimerat, hela vägen

Med kontroll redan från projektering och konstruktion till produktion och montage säkerställer vi en väl fungerande byggprocess. Tack vare detta kan vi optimera materialåtgång, tillverkningsmetod och montagetid. Vi tar ansvar för samtliga delar i vårt leveransomfång och du som uppdragsgivare kan ägna din tid åt det du är bäst på.

ORDER  >  PROJEKTERING  >  TILLVERKNING  >  MONTAGE

Projektprocess - order

Order

I offerten framgår alla delar som ingår i vårt leveransomfång och blir grunden till en order. I samband med order startar vår projekteringsprocess och vi tillhandahåller förslagsritningar och lastnedräkningar för grundkonstruktioner.

Projektprocess - projektering

Projektering

Varje konstruktion projekteras i 3D-miljö, där det säkerställs att ingående komponenter kommer att kunna tillverkas och monteras på ett effektivt sätt. Man kan enkelt se att prefabricerade komponenter passar. Stomme, väggar och tak kan visualiseras. Nödvändiga handlingar för tillverkning, montage och dokumentation tas fram utifrån önskemål och myndighetskrav. Vi är certifierade enligt SS-EN 1090 och har en certifierad stålbyggnadskonstruktör.  

Projektprocess - tillverkning

Tillverkning

I vår fabrik i Smålandsstenar bearbetar vi stålet till färdiga konstruktioner. Vi blästrar, kapar, borrarlaserskär, svetsar och ytbehandlar stålet. Vi har även egen tillverkning av våra plåtbeslag.  

Projektprocess - montering

Montage

Samtliga ingående delar i vårt leveransomfång monterar vi i egen regi om så är överenskommet. Vi har ca 40 egna montörer som utgår från Smålandsstenar och flera egna kranar och entreprenadmaskiner.