Välkommen till EAB

Company 716X425
EAB är ett familjeägt företag som ligger i Smålandsstenar. Vi arbetar inom tre produktområden: Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader. All konstruktion, produktion och utveckling sker i Smålandsstenar, men vi har idag hela världen som marknad. Vi hoppas att du ska trivas hos oss – oavsett om du är kund, leverantör eller medarbetare.

Affärsidé
EAB ska med glödande engagemang och entreprenörsanda sälja, konstruera, tillverka och montera Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader anpassade efter våra kunders specifika behov och med en erkänd hög kvalitet. Varje kund ska bli en nöjd kund.

Vision
EAB ska vara kundens första val när det gäller Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader. Vi ska också vara traktens mest attraktiva arbetsgivare.

Vår mission
EABs mission är att göra varje kund till en nöjd kund. Varje medarbetare till en nöjd medarbetare.

Vår värdegrund
EABs värdegrund utgår från följande kärnvärden:

- Kundanpassning
Vår produktutveckling och vårt agerande ska alltid vara med kundens önskemål eller problematik i fokus.

- Engagemang
EABs samarbete med kund ska alltid präglas av ett engagemang hela vägen, från första kontakt till godkänt projekt. Engagemang ska även gälla i relationen med våra medarbetare och leverantörer. Detta blir möjligt genom en platt organisation med högt medarbetaransvar.

- Kunskap
Kundanpassning och engagemang kräver kunskap. Genom lång och bred erfarenhet samt kontinuerliga interna utbildningar EAB säkerställer vi en hög kunskapsnivå hos alla våra medarbetare.

- Kvalitet
EAB ska alltid förknippas med kvalitet i det vi gör och det vi säljer. Kvalitet ska därmed utgöra summan av vår kundanpassning, vårt engagemang och kunskap.

Läs EABs företagspresentation här
Foretagspres EAB 2019 Sv 500X700