You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Vårt kundlöfte

Kunderna skall känna trygghet i vårt kunnande och långa erfarenhet. Vi åtar oss därför inte att leverera varor eller tjänster som vi inte säkert vet klarar de villkor de skall fungera under. Vi skall vara flexibla, snabba och ha god lönsamhet men inte på ett sätt som går ut över det utförande på varor och tjänster som vi lovat kunden.

Medarbetaransvar

EAB skall stödja utvecklingen av sina medarbetare så att var och en känner till vilka krav som ställs på resultatet av en uppgift och kan svara för att utförandet blir det rätta, första gången och varje gång. Eventuella fel och brister skall behandlas med öppenhet och alltid leda till förbättringar.

Vi uppfyller alla gällande standarder

EAB uppfyller alla i Europa gällande standarder och normer för konstruktion och tillverkning av lagerinredningar. För bärande konstruktioner till de byggnader vi levererar är vi certifierade enligt SS-EN 1090 och har en certifierad stålbyggnadskonstruktör. Läs gärna mer om EABs Engineering Principles – bakomliggande fakta kring hur vi konstruerar och tänker för att vi ska kunna garantera hållbarhet och kvalitet i alla led.

Hållbarhetsboken

EAB Hållbarhetsbok

Det håller.® eller Built to last. säger allt om hur vi tänker och hur vi agerar här på EAB. Det är ett löfte som som vi ger våra kunder, men också till våra medarbetare, leverantörer och alla som på något sätt har en relation med oss.

Läs EAB Hållbarhetsbok här.