Vår Kvalitetspolicy

Quality 716X477px

EAB AB verkar i branscher där förmågan att uppfylla kundernas och myndigheters uttalade och underförstådda krav och behov är en förutsättning för framgång. För att uthålligt bibehålla denna förmåga krävs att varor och tjänster från EAB alltid är kundens bästa val då egenskaper, kostnad, leveranstid med mera vägs samman. Varje leverans skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Vårt kundlöfte
Kunderna skall känna trygghet i vårt kunnande och långa erfarenhet. Vi åtar oss därför inte att leverera varor eller tjänster som vi inte säkert vet klarar de villkor de skall fungera under. Vi skall vara flexibla, snabba och ha god lönsamhet men inte på ett sätt som går ut över det utförande på varor och tjänster som vi lovat kunden.

Medarbetaransvar
EAB skall stödja utvecklingen av sina medarbetare så att var och en känner till vilka krav som ställs på resultatet av en uppgift och kan svara för att utförandet blir det rätta, första gången och varje gång. Eventuella fel och brister skall behandlas med öppenhet och alltid leda till förbättringar.

Vi uppfyller alla gällande standarder
EAB uppfyller alla i Europa gällande standarder och normer för konstruktion och tillverkning av lagerinredningar. 
Läs gärna mer om EABs Engineering Principles - bakomliggande fakta kring hur vi konstruerar och tänker för att vi ska kunna garantera hållbarhet och kvalitet i alla led.