Avfall och källsortering

Mängden avfall skall minskas och källsortering utföras där detta är möjligt. Vi skall sträva efter att minska och om möjligt eliminera förorening av miljön genom vidareutveckling och underhåll av våra tillverkningsprocesser

Lagar och förordningar

Gällande lagar och förordningar skall följas och en öppen attityd bibehållas mot allmänhet och myndigheter.

Material, ytbehandling och processer

Produkternas miljöpåverkan under dess livstid skall minimeras genom miljömedvetet val av material och ytbehandlingsmetoder. Processer och miljöarbete granskas tillsammans med övriga krav vid val och värdering av leverantörer

Maskin- och materialutnyttjande skall optimeras och effektiviseras för att minimera behovet av material och energi. Lägsta möjliga resursförbrukning eftersträvas vid val av emballage och transporter.

Hållbarhetsboken

EAB Hållbarhetsbok

Det håller.® eller Built to last. säger allt om hur vi tänker och hur vi agerar här på EAB. Det är ett löfte som som vi ger våra kunder, men också till våra medarbetare, leverantörer och alla som på något sätt har en relation med oss.

Läs EAB Hållbarhetsbok här.