You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Greenfood är en av norra Europas ledande aktörer inom hälsosam mat. För att tillgodose det växande behovet av växtbaserad mat med frukt och grönt som bas, bygger de en ny, ultramodern anläggning i Helsingborg.

Koncernen har växt kraftigt de senaste åren och upplever en ständigt ökande efterfrågan när allt fler väljer en växtbaserad livsstil. EAB har ett helhetsåtagande för den skräddarsydda anläggningen, med leverans och montering av bland annat stomme, väggar, dörrar, tak, trappor och betongbjälklag.

Många speciallösningar

– Det har varit ett spännande projekt, med många speciallösningar. Själva huset är stort, 44 000 m2 inklusive entresolplan, och innehåller både lager, kontor och produktion. Eftersom det är främst färskvaror som hanteras är en hel del av de invändiga väggarna gjorda av klimatavskiljande element. Tack vare dessa håller de kylda utrymmena temperaturen bättre, vilket blir både en ekonomisk och klimatmässig vinst, säger Martin Mårtensson, säljare och projektledare på EAB Stålbyggnader.

Knappt 10 000 m2 av produktionsytan har ett nedpendlat smide för installationer och upphängning av ett invändigt kyltak. Med en lägre takhöjd är det mindre luft att kyla – ännu en klimatvinst!

Yttertaket är förberett för en solcellsanläggning, som kommer täcka delar av verksamhetens elbehov. För att utnyttja byggnadens fulla potential och rejäla takhöjd, planerades kontoren ut på entresolplan.

– Vi levererade två stycken HDF-bjälklag, ett på vardera långsida om huset, totalt 10 500 m2. För att personalen enkelt ska kunna ta sig mellan planen, tillverkades också två gångbryggor som båda är 96 meter långa. EAB har sin bakgrund i smidet och tillverkar trappor och gångbryggor på förfrågan, berättar Martin. EAB är leverantör till Skanska, som nu bygger och sedan kommer hyra ut anläggningen till Greenfood.

Det nya logistikcentret är beräknat att stå klart 2023 och kommer bli ett av norra Europas modernaste. Det är inte det första projektet EAB har gjort tillsammans med Skanska, vilket är en trygghet för både kund och leverantör.

Önskar att fler aktörer skulle agera som eab

– EAB chansar aldrig, vilket gör mig trygg som produktionschef på projektet Greenfood i Helsingborg. Vid minsta tvivelaktighet stannar man upp och för en dialog med oss på Skanska. Jag kan många gånger önska att fler entreprenörer skulle agera så, säger Patrik Orvallius, produktionschef på Skanska Sverige AB.