Robust med få rörliga delar

Vikport 400X400

Beslagningen är rejäl, finishen hög och konstruktionen robust med få rörliga delar. Värdefulla egenskaper som bäddar för en lång livslängd med minimalt underhåll. 

10 års garanti
På EAB lämnar vi 10 års garanti på alla våra portar, ett bevis för att vi håller det vi lovar. Läs mer om vår garanti här.

Utförande
EAB:s stålvikportar är rambyggda av svetsade, varmförzinkade
stålprofiler som tål tuffa tag och håller att rikta. De tillverkas som 2-, 3-, 4-, 5-, eller 6-delade och kan antingen konstrueras som handmanövrerade eller maskindrivna. Läs mer om maskindrivna vikportar här. För många arkitekter och användare är EAB:s industriportar ett självklart förstaval.

Portblad
Stomme av svetsade, varmförzinkade fyrkantsrör, beklädd med varmförzinkad alternativ polyester lackerad EAB-profilplåt. Plåtbeklädnaden är skruvad till portramen med, speciellt för EAB framtagen, skruv som har en liten skalle och låg profil. Detta innebär att plåten vid ev. skada är lätt att byta. Andra beklädnadsalternativ utföres på begäran. Mellanliggande isolering av 40 alt. 60 mm mineralull eller oisolerad med plåtbeklädnad endast på utsidan.

Beslag

  • Plastlagrade, smörjningsfria och svetsade gångjärn.
  • Kullagrade styr- eller bärbeslag som löper i C-profiler.
  • Styrklack på golvet i portmitt.
  • Låsning invändigt med spanjoletter: DeJo 55100.Spanjoletterna är försedda med hänglåsöglor.
  • Portarna kan med fördel förses med gångdörr och standardlås Assa 310-50 exkl. cylinder samt trycke640N. Andra låstyper monteras på begäran.


Glasning
Portarna levereras med isolerruta D4-18 u-värde 1,1 monterat i kraftiga lister av natureloxerad aluminium. Andra glastyper monteras på begäran.

Tätningar
Samtliga tätningslister av EPDM-gummi, är skruvade till portramen mellan portsektioner, mot karm och golv

Ytbehandling
Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad.
Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med beklädnad av polyester lackerad plåt enligt separat kulörprogram.
Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad enligt separat målningsprogram.

Karm
EAB tillverkar och lagerför många varianter av U- och L-profiler samt fyrkantsrör av vilka karmar tillverkas och levereras på begäran.

CE-märkta
EAB:s vikportar är CE-märkta mot byggproduktdirektivet och maskinsäkerhetsdirektivet.
Uppfyller kraven i portstandarden SS-EN 13241-1