Brandfonster2Utan synliga skarvar

Design
Varje fönster är unikt och tillverkas efter ritningar som godkänts av våra kunder.

Ytbehandling
Svepblästring, grundmålning och färdigmålning med tvåkomponent våtlack. Antal färgskikt styrs av dina miljöklassningskrav. Ytjämnhet på varje synlig svetsfog kontrolleras.

Glasning
Enligt gällande klassningskrav

Säkerhetskrav
EAB:s fönster uppfyller svensk bygg-norm och är typgodkända av SITAC beträffande brandskydd. Brandklasser: E-30 / E-60 / EI-30 / EI-60 / EI-90

Leverans och montage
Levereras med utförliga instruktioner för egenmontage