You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

När Cyklop slog ihop enheter och flyttade lagerverksamhet från Nässjö till Burseryd, behövde de maximera antalet pallplatser på den befintliga ytan. De behövde också få en rationell hantering av pallar med olika storlekar samt kunna nyttja FIFO-metoden på det mest effektiva sättet. Redan tidigt i processen kom EABs system Radioshuttle upp som det bästa alternativet och vi är glada över att ha fått förtroende att leverera rätt lösning.

Med Radioshuttle kunde Cyklop utnyttja lokalens kapacitet till fullo och få in mer än 80% fler pallar än vad de hade fått med traditionella pallställ. Innan flytten hade man en traditionell lagerhantering, men när man implementerade Radioshuttle gick man över till FIFO, first-in-first-out. Detta minskade den manuella hanteringen betydligt och man sparade både plats och tid på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Eftersom Radioshuttle är anpassningsbart byggdes systemet efter Cyklops vanligaste pallstorlek i stället för en standard EU-pall, vilket gjorde utnyttjandegraden mycket högre.

Cyklop AB är ett dotterbolag till Cyklop International, en världsomspännande producent och leverantör inom förpackningsindustrin, med huvudkontor i Köln. De är totalt mer än 750 anställda och finns representerade i mer än 50 länder. I Burseryd utvecklar och tillverkar Cyklop semi- och helautomatiska lösningar till förpackningsindustrin. 

Vi på EAB är stolta över att få vara leverantör till ett lokalt producerande företag.

Dela

Postat under

Relaterade produkter

Liknande nyheter

Helautomatiserad produktionsanläggning med noll-fel vision

– På ett år, vid full kapacitet, kan leveranserna täcka mer än hälften av alla nya bilregistreringar i Sverige. Att uppnå detta med en traditionell, icke-automatiserad uppsättning skulle kräva ett betydligt större utrymme och mellan 100 och 150 personer. Idag är det endast 24 anställda på fabriken, säger David Ackeby, Plant General Manager på Gundlach…

Läs hela nyheten

RADIOSHUTTLE™ FLYTTAR 8700 PALLAR 
ÅT IRLANDS STÖRSTA DAGLIGVARUHANDEL

När Musgrave, det största privatägda företaget på Irland, byggde ut sina lokaler i Kilkock, var det för att automatisera den nya delen av lagret. För deras ”Fast Pick Area” valdes en Radioshuttle™-lösning på entresol i kombination med rullbanor.

Läs hela nyheten

Minskat klimatavtryck och ökad lagringskapacitet med Radioshuttle™

DFDS gör en stor satsning på kontraktslogistik i Sverige och har under senaste året byggt 95 000 m² lageryta som försetts med 85 000 pallplatser. – DFDS-investeringen har inneburit tre nya anläggningar som är strategiskt placerade i södra Sverige. Här i Stigamo har vi installerat 13 000 traditionella pallplatser och ungefär 10 000 pallplatser för…

Läs hela nyheten