You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

När Musgrave, det största privatägda företaget på Irland, byggde ut sina lokaler i Kilkock, var det för att automatisera den nya delen av lagret. För deras ”Fast Pick Area” valdes en Radioshuttle™-lösning på entresol i kombination med rullbanor.

Musgrave är ett familjeföretag som drivs av sjätte generationen och är Irlands största dagligvaruhandel och grossist, med 40.000 anställda och sex stora lager.

Produkterna i Fast Pick Area-segmentet står kartongvis på pall och hanteras av 12 skyttlar i Radioshuttle™-systemet på entresolen. När det är dags för produkterna att lämna lagret plockas de ner och matas in på rullbanorna varifrån de sedan plockas kartongvis från pallarna inne i plocktunneln.

— Genom att kombinera Radioshuttle med entresoltunnlar, kunde vi maximera nyttjandet av ytan. Fast Pick-området är byggd i fyra block som är knappt 3500 m2 och den översta pallen lastas in på drygt 13 meters höjd. I vanliga fall hade man bara haft en plocktunnel i den här typen av lösning, men eftersom installationen är så stor valde vi att lägga en korsande genomfartstunnel också. På så sätt effektiviserar vi anläggningen ännu mer, säger Magnus Saksman, Application & Design Manager på EAB Lagerinredningar.

Läs hela artikeln här >>

Dela

Postat under

Liknande nyheter

Helautomatiserad produktionsanläggning med noll-fel vision

– På ett år, vid full kapacitet, kan leveranserna täcka mer än hälften av alla nya bilregistreringar i Sverige. Att uppnå detta med en traditionell, icke-automatiserad uppsättning skulle kräva ett betydligt större utrymme och mellan 100 och 150 personer. Idag är det endast 24 anställda på fabriken, säger David Ackeby, Plant General Manager på Gundlach…

Läs hela nyheten

Minskat klimatavtryck och ökad lagringskapacitet med Radioshuttle™

DFDS gör en stor satsning på kontraktslogistik i Sverige och har under senaste året byggt 95 000 m² lageryta som försetts med 85 000 pallplatser. – DFDS-investeringen har inneburit tre nya anläggningar som är strategiskt placerade i södra Sverige. Här i Stigamo har vi installerat 13 000 traditionella pallplatser och ungefär 10 000 pallplatser för…

Läs hela nyheten

Radioshuttle ger Cyklop 80% fler pallplatser på befintlig yta

Cyklop AB är ett dotterbolag till Cyklop International, en världsomspännande producent och leverantör inom förpackningsindustrin, med huvudkontor i Köln. De är totalt mer än 750 anställda och finns representerade i mer än 50 länder. I Burseryd utvecklar och tillverkar Cyklop semi- och helautomatiska lösningar till förpackningsindustrin.  Vi på EAB är stolta över att få vara…

Läs hela nyheten