You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Vi är stolta över att vårt första EPD-dokument är på plats, och det är Linn Petersson, hållbarhetsansvarig på EAB, som varit ansvarig för projektet.

Vad är då en EPD? Linn hjälper oss att förklara begreppet.

– EPD står för Environmental Product Declaration, och på svenska brukar vi förkorta det till EPD eller kalla det för miljövarudeklaration. Det är en kartläggning av en produkts miljöpåverkan, under hela dess livscykel. Från komponentnivå till hur den hanteras när den har tjänat sitt syfte, berättar Linn.

EPD är en del av vårt fortsatta miljöarbete. Förutom att det ger viktig information om våra produkters klimatavtryck till våra kunder, blir de också en hjälp i vårt vardagliga arbete. När vi identifierar alla steg i livscykeln och deras miljöpåverkan blir det tydligt var vi kan göra insatser som får stor effekt.

– Vi har börjat med EPD för våra stålbyggnader, och har i den tagit fram koldioxidekvivalenter för 1 kg stål. Med det som underlag kan vi sedan få fram ett värde för hela projekt. Planen är sedan att göra fler EPD:er för främst stålavdelningen, innan vi fortsätter med våra andra affärsområden, säger Linn.

Byggbranschen och dess beställare har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och det är idag mer regel än undantag att EPD efterfrågas vid inför att projekt ska offereras.

– Vi ser verkligen positivt på att branschen står bakom ett ökat miljötänk, det driver på utvecklingen och transparensen för alla aktörer. Att jobba aktivt med dessa frågor, utvärderingar och rapporteringar är definitivt nödvändigt för att kunna ta stålet in i framtiden på ett hållbart sätt!

Dela

Postat under