You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

EAB testar HoloLens 2 för att se hur AR kan användas i det dagliga arbetet. AR står för Augmented Reality och är ett sätt att förstärka verkligheten med digital information. 2016 lanserades det populära spelet Pokemon GO, som tog AR-tekniken ut till den breda allmänheten. Tidigare har det varit svårt att blanda fysisk och digital information eftersom det varit extremt resurskrävande, men teknikutvecklingen har gått framåt och vi närmar oss en tid då AR troligen kommer att bli det mest naturliga sättet att konsumera information.

EABs IT-avdelning har ett tätt samarbete med Microsoft, vilket gav oss möjligheten att prova HoloLens 2 med senaste AR-tekniken. Vi ställde några frågor till Dalibor Sinik, IT, som är drivande i projektet med att testa HoloLens på EAB.

Hur fungerar Augmented Reality?
AR kräver en kamera som läser av den verkliga världen. Till kameran kopplas specifika applikationer som letar efter markörer eller andra referenser i miljön där de virtuella objekten kan placeras. När det har skett kan programmet spela upp rätt information i glasögonen eller i mobiltelefonen. Man kan till exempel använda en vit lapp med en QR-kod på ett bord som en markör, som sedan ligger på samma plats under hela sessionen. Lappen blir som ett slags ankare för de virtuella objekten.

Hur länge har tekniken funnits?
Den första AR-enheten sjösattes redan 1992 och utvecklades för det amerikanska flygvapnet av Louis Rosenberg. Detta var primärt för att utbilda piloter och användes i utbildningssyfte. Sedan dess har många stora och mindre aktörer hållit ett öga på tekniken, där prestanda har varit ett av de största problemen för att använda den i större skala.

Det populära spelet Pokémon Go lanserades 2016 och med 250 miljoner användare per månad, fick allmänheten uppleva en gratisversion av vad AR kan åstadkomma. Pokémon Go satte AR på kartan och har bidragit till att tekniken fortsatt utvecklats i snabb takt.

HoloLens var en av de första stora satsningarna inom området och nu har i stort sett alla stora IT-företag en AR-lösning i sin palett.

Vilka användningsområden finns det för AR?
Idag används Augmented Reality inom flera branscher och arbetsområden. I industrin kan AR vara effektivt för att minska driftstoppen och underlätta kompetensutveckling. HoloLens 2 möjliggör visualisering av information som annars skulle vara svår att förstå. Vid precisionsarbete som montering är tekniken optimal och ger en intuitiv upplevelse som eliminerar behovet av svårbemästrade manualer eller andra referensmaterial. AR kommer också bli mycket viktigt vid kritiska lägen, till exempel vid maskinhaverier där experthjälp inte finns på plats.

AR har blivit ett avgörande verktyg i byggbranschen, där det ger användarna möjlighet att ta exakta mätningar på plats. Tack vare tekniken kan arbetet utföras med en högre precision och öka effektiviteten.

Hur kan vi använda AR på EAB?
EAB har utfört simulerade tester med HoloLens 2 och Augmented Reality för att se hur tekniken kan öka produktiviteten och höja kvaliteten i vårt dagliga arbete.

>> I ett av våra test fick Ander, som arbetar på Radioshuttles utvecklingsavdelning, se hur AR-tekniken effektiviserade precisionsarbetet i monteringsprocessen. Det var förvånansvärt enkelt att genomföra montaget utan förkunskaper!

>> Vi simulerade också att en servicetekniker var ute på plats hos en kund som hade problem med en av våra produkter. Vår expert Stefan här i Smålandsstenar och serviceteknikern kunde se alla ritningar och tillsammans analysera problemet som snabbt kunde åtgärdas. I det här testet visade det sig att AR-tekniken var mycket effektiv och användbar.

>> Det tredje testet var ett underhållsarbete på en av våra maskiner. Vår kollega Per, som idag arbetar på IT-avdelningen, hade ingen erfarenhet av underhållsarbete, men kunde enkelt genomföra ett filterbyte på maskinen. Guiden för filterbyte har tagits fram tillsammans med IT och experterna inom området här på EAB.

– Vi planerar fler tester inom andra områden där vi ser potential med tekniken, berättar Dalibor. Ett av dem är optimera arbetsflöden vid konstruktion genom att förenkla mätprocessen, minska behov av omarbetning och engagera kunderna på nya sätt.

Potentialen med tekniken är enorm och kommer med stor sannolikhet att förändra förutsättningarna för många traditionella industrier och marknader där tjänster och produkter som idag existerar som fysiska föremål kommer att transformeras till digitala representationer i stället.

Dela

Postat under