You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

När Musgrave, det största privatägda företaget på Irland, byggde ut sina lokaler i Kilkock, var det för att automatisera den nya delen av lagret. För deras ”Fast Pick Area” valdes en Radioshuttle™-lösning på entresol i kombination med rullbanor.

Musgrave är ett familjeföretag som drivs av sjätte generationen och är Irlands största dagligvaruhandel och grossist, med 40.000 anställda och sex stora lager.

Produkterna i Fast Pick Area-segmentet står kartongvis på pall och hanteras av 12 skyttlar i Radioshuttle™-systemet på entresolen. När det är dags för produkterna att lämna lagret plockas de ner och matas in på rullbanorna varifrån de sedan plockas kartongvis från pallarna inne i plocktunneln

— Genom att kombinera Radioshuttle med entresoltunnlar, kunde vi maximera nyttjandet av ytan. Fast Pick-området är byggd i fyra block som är knappt 3500 m2 och den översta pallen lastas in på drygt 13 meters höjd. I vanliga fall hade man bara haft en plocktunnel i den här typen av lösning, men eftersom installationen är så stor valde vi att lägga en korsande genomfartstunnel också. På så sätt effektiviserar vi anläggningen ännu mer, säger Magnus Saksman, Application & Design Manager på EAB Lagerinredningar.

Under projektets gång var det flera utmaningar som behövde lösas, bland annat hur de tomma pallarna skulle hanteras. Med knappt 300 000 plockade varor per vecka, blir det många tomma pallar att forsla undan.

— Vårt förslag för att få en så smidig hantering av tompallarna som möjligt var att hantera även dem med rullbanor. Ofta blir pallarna stående i tunneln när de är färdigplockade, vilket är en nackdel på flera sätt. Det är större risk för truckolyckor och de som ska plocka varor får mindre yta att röra sig på. Rullbanor monteras alltid med lutning åt det håll man vill transportera pallen, så genom att vända på returbanorna fick vi i stället hanteringen av tompallarna utanför anläggningen, säger Magnus.

Rullbanorna har levererats med olika djup med en tiltbar del, för att enklare kunna städa undan gods som fallit ner. I Radioshuttle™-systemet finns det plats för knappt 8700 pallar och på rullbanorna kan det lastas 835 pallar för plockning. Varje pall väger upp till 1200 kg.

Den här typen av anläggning kräver sina montörer, och för det här projektet lejdes EAB Holland in. De har egna montörer som är vana vid komplicerade projekt där noggrannhet och säkerhet är av yttersta vikt.

— Det har verkligen varit ett roligt och utmanande projekt, med flera komplexa lösningar. Ställaget är högt och hanterar många tunga pallar – vi fick faktiskt sänka vikten på det översta nivån för att få det som vi ville ha det. Med entresolen samarbetade vi med EAB Stålbyggnader och resultatet blev helt enkelt spetsen av vår sammanlagda ingenjörskonst. Sist men inte minst – vi höll alla utlovade leveranstider och står med en väldigt nöjd kund, vilket är det viktigaste av allt, konstaterar Magnus.