You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Zelmerlöw & Björkman Foundation har visionen att alla barn och unga ska få tillgång till utbildning. Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och utsatthet, ändå får över 240 miljoner barn och unga runt om i världen idag inte möjlighet att gå i skolan. Tillsammans med deras lokala partner, Kenswed Organisation i Kenya, identifierar de ungdomar som lever i utsatthet. De erbjuder dem gymnasieutbildning, internat, vård och vidareutbildning i form av universitetsstipendium eller yrkesutbildning som leder hela vägen till försörjning.

I januari 2023 startades Solhybrid Elektriska Programmet (SHEP), en kurs utformad för att ge studenter färdigheter inom hållbar energi. Programmet har redan lockat många studenter, både killar och även tjejer som vanligtvis inte jobbar med dessa typer av jobb i Kenya. Kenya, likt många andra länder, har börjat satsa mycket på solenergi både för tillgång till energi, men också med fördel ur miljöhänsyn. På EAB är vi väldigt stolta över att vara en del i det här projektet.

Solenergi en industri som växer i Kenya och efterfrågan på arbetsmarknaden av kvalificerade och skickliga yrkesverksamma som kan designa, installera och upprätthålla solenergisystem är stor.
Mycket av utbildningen är praktisk och det blev fort tydligt att det både krävde mer utrymme på
yrkesskolan samt störde de andra utbildningarna när eleverna utförde sina praktiska övningar. Därför blev behovet av en egen workshopbyggnad extremt stort.

Under 2023 och 2024 har de nu kunnat bygga en helt ny byggnad för workshops. Eleverna har precis flyttat in och utbildningen kan nu både ta in fler elever och fokusera mer på de så viktiga praktiska delarna.

Utexaminerade från detta program är redo att komma in på en växande marknad, där solenergilösningar används i bostäder, kommersiella och industriella miljöer. Deras kompetens är avgörande för att minska beroendet av fossila bränslen och mildra effekterna av klimatförändringarna.

Dela

Postat under