You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Torsdagen den 20 oktober bjöd EAB in till en unik dag med stålet och hållbarheten i fokus. Under temat ”Med stålet in i framtiden” hade EAB samlat expertis inom olika områden för att få en så heltäckande bild som möjligt kring de frågor, utmaningar och möjligheter som branschen står inför. Cirka 200 gäster hade anmält sitt intresse och samlades i en för dagen helt omgjord fabrikslokal där eventet hölls. Såväl föredragshållare som gäster var mycket imponerade av både innehåll och upplägg samt eniga om att detta var ett mycket bra initiativ från EAB i syfte att sprida kunskap, medvetenhet och nödvändiga insikter för den omställning som krävs hos individ, näringsliv och samhället i övrigt. EAB har på olika sätt tagit aktiva steg i sitt hållbarhetsarbete varav Stålets dag utgör en del och är en viktig satsning i syfte att sprida kunskap kring ämnet.

Föreläsare under dagen var följande
• Jonas Larsson, Director Environmental Affairs, SSAB. HYBRIT-projektet och utvecklingen av det fossilfria stålet.
• Mikael Nordlander, Director Industrial Decarbonasation, Vattenfall. Omställningen av basindustrin och framtida energisystem.
• Thomas Larsson, inköps-/verksamhetschef på Stena Stål. Återvunnet och återbrukat stål. Vilka potentialer finns och hur jobbar industrin med dessa två processer.
• Helén Axelsson, miljö- och energidirektör på järn- och stålindustrins branschorganisation Jernkontoret. Tankar kring den omställning som branschen står inför.
• Gökçe Mete, Senior Manager, Global Hydrogen Stakeholder Platform, South Pole. Den globala kapplöpningen kring utvecklingen av fossilfritt stål.
• Johan Tillberg, teknologie doktor inom solid mekanik, konstruktionschef på EAB. Tankar kring och utveckling av så vikteffektiva konstruktioner som möjligt.
• Johan Norderyd, advokat, specialist immaterialrätt, advokatfirman Lindahl KB. Om greenwashing och rätt och fel i kommunikationen kring miljö och hållbarhet.

Moderator för dagen var Malin Thorsen, grundare och VD för Bright Planet.

Besök gärna vår sida www.eab.se/med-stalet-in-i-framtiden för mer information, länkar till föredragen samt bilder från dagen.

Lyssna till SR:s reportage om vår satsning, ”Vi tar stålet in i framtiden”
Läs hela pressmeddelandet här

Dela

Postat under