You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Mitt i den småländska idyllen ligger Rosendal, en familjegård som drivs av sjunde generationen Mårtensson. Under årens lopp har gårdens verksamhet utvecklats från att ha mjölkkor som främsta sysselsättning, till att numera fokusera på köttdjur och diverse entreprenadverksamheter.

Mjölkkorna avvecklades 2012 och som ett led i att kunna utveckla verksamheten ytterligare bestämde man sig för att bygga en ny lösdriftsladugård hösten 2020. I den nya ladugården finns det plats för 100 kor och deras kalvar.

Den drygt 1300 m2 stora ladugården är byggd för att vara tidseffektiv och för att ge djuren en så bra miljö som möjligt. Den ena långsidan är helt öppen medan den andra är täckt av perforerad plåt, vilket ger bra uppsikt över djuren.
Automatisk utgödsling ser till att det alltid är rent i gången där djuren äter sitt foder och utformningen av byggnaden gör att det går snabbt att lägga in nytt strö.

DJUPSTRÖBÄDD GER KORNA VÄRME

– Djuren står på djupströbädd, vilket innebär att vi lägger in ny halm varje dag, ovanpå den gamla, för att sedan köra ut allt med jämna mellanrum. I en djupströbädd bryts underlaget sakta ner underifrån vilket alstrar värme, så det är varmt och skönt för kor och kalvar att ligga ner. Samtidigt är luften så bra det bara går med de öppna väggarna.

I den äldre ladugården gör vi allt manuellt, men här är det enkelt att köra in med traktorn och ströa, vilket sparar massor med tid. När djuren går ut på bete nu på våren, är det också väldigt enkelt att tvätta och städa ur ordentligt, säger Niklas och kliar en ko i pannan som nyfiket sträcker fram huvudet.

En kostnadseffektiv lösning
– Vi jobbar ju oftast mot en byggare, men i detta fall har vi jobbat direkt med kunden vilket har varit väldigt kul, säger Martin Mårtensson, försäljning och projektledning EAB Stålbyggnader.

EAB har levererat stomme, väggar och tak till byggnaden, samt en vikport och fyra skjutportar. Vi
har även levererat takavvattningen.

– Konkurrensen är hård kring den här typen av byggnad och det är roligt att vi kan vara med och leverera en kostnadseffektiv lösning utan att tumma på flexibilitet eller kvalitet. Resultatet blev en skräddarsydd lösning med bland annat ett utskjutande skärmtak på baksidan och ett pelarfritt sidoutrymme som kan nyttjas för bland annat förvaring eller som maskinhall.

Martin Mårtensson, säljare och projektledare EAB Stålbyggnader.

Betongfabriken i Markaryd är ett systerbolag till Rosendals entreprenad och de har levererat murstenen till innerväggarna.

– Det är roligt att kunna ha en lokal leverantör till byggnaden, men också kul att det gick så smidigt
att involvera våra egna bolag i de moment som vi kunde göra och leverera själva. Jag är väldigt nöjd med samarbetet med EAB och resultatet, säger Niklas.

OM ROSENDALS ENTREPRENAD

Rosendals Entreprenad, Rosendals Transport, Betonggjuteriet samt WP Grus ägs och drivs av bröderna Niklas och Marcus Mårtensson tillsammans med Johan Lundberg.

Rosendals Entreprenad bildades 2012 och har idag sin huvudsyssla inom köttproduktion med drygt 200 djur, utöver det erbjuds en rad olika tjänster inom lantbruk, skog, anläggning, snöröjning och sopning.

Dela

Postat under