10 års garantiSakerhetsvikport 400X400
På EAB lämnar vi 10 års garanti på alla våra portar, ett bevis för att vi håller det vi lovar. Läs mer om vår garanti här.

Utförande
EABs Säkerhetsvikportar är rambyggda, tål tuffa tag och håller att rikta. De tillverkas som 2-, 3-, 4- eller 6-delade, handmanövrerade. Max BxH: 6000 x 6000 mm. EABs Säkerhetsvikport uppfyller kraven som inbrottsskyddande industriport enl. SSF 1074 utgåva 1 klass 2 där den säkras med minst 2 hänglås lägst klass 3 enl. SSFN 014.

Portblad
Stomme av varmförzinkade fyrkantrör. Beklädd med Aluzinc® eller lackerad EAB-profilplåt utvändigt och VFZ-slätplåt invändigt.

Isolering
Mellanliggande isolering av 40 alt. 60 mm mineralull, densitet 80 kg/m3.

Beslag
• Smörjningsfria och svetsade gångjärn.
• Kullagrade styr- eller bärbeslag som löper i C-profiler.
• Styrklack på golvet i portmitt.
• Låsning invändigt med spanjoletter. DEJO 55100. Spanjoletterna är försedda med öglor för hänglås.
• Portarna kan ej levereras med gångdörr.

Glasning
Portarna levereras med isolerruta med ett glas P5A. Monterade i lister av stål.

Tätningar
Alla tätningslister är skruvade till portramen mellan portsektioner, mot karm och golv.

Ytbehandling
Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad av Aluzinc®-plåt och VFZ-slätplåt.
Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med beklädnad av lackerad plåt utvändigt enligt separat kulörprogram och VFZ-slätplåt invändigt.
Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad enligt separat målningsprogram.

Karm
EAB tillverkar och lagerför karmar av U- och L-profiler samt fyrkantrör.

EAB:s portar är CE-märkta mot byggproduktdirektivet och maskinsäkerhetsdirektivet. Uppfyller kraven i portstandarden SS-EN 13241-1.