För ergonomisk plockning

EAB:s utdragsenhet används vid plockning av detaljer Utdragsenhetpå pall. Med hjälp av utdragsenheten drar du enkelt ut pallen. Utdragsenheten kan monteras på bärbalkar i pallställ eller direkt på betonggolv. Den har även en låsspärr, som frigörs när man drar i handtaget på bärbalksmodellen, alternativt trycker ner handtaget med foten på golvmodellen.

God åtkomst bekväm arbetsställning
EAB:s utdragsenhet ger en mycket god åtkomst av godset samtidigt som du får en bekväm arbetsställning. Utdragsenheten kan monteras på bärbalkar i pallställ alternativt direkt på betonggolv.

Komprimera ditt lager
Med en lågbyggd utdragsenhet kan man minska avståndet mellan nivåerna i ett pallställ och därigenom komprimera ditt lager.

Säkerhetskrav
EAB:s utdragsenhet uppfyller alla säkerhetskrav i den europeiska standarden för lagerinredning med beteckning SS-EN 15620 och 15635.

Ytbehandling
EAB:s utdragsenhet lackeras med en slitstark pulverfärg. Standardfärg är orange.

Leveranser
Utdragsenheten levereras komplett med fästanordning för montering på bärbalkar, alternativt med dragstång och expanderbultar för golvmodell.