Rullbanor 500X374

Alltid i rätt läge med rullbanor

Med hjälp av EAB:s lutande rullbanor hamnar godset alltid i hämtläge. Dessutom kan antalet truckgångar minimeras, eftersom rullbanestället är en effektiv form av tätpackningssystem.

 

 

EAB Genomloppsställ
I EAB:s Genomloppsställ hanteras godset enligt principen FiFo (först in - först ut). Godset lastas in i ställaget från en sida och lastas ut från den andra. Detta ger ett mycket gynnsamt godsflöde, exempelvis vid hantering av varor med begränsad lagringstid. Genomloppstället monteras med bromsrullar som är fördelade på jämnt avstånd för att godset skall transporteras på ett säkert sätt.

Rullbanor Genomlopp 500X202

EAB Trycklagringställ
I EAB:s Trycklagringsställ hanteras godset enligt principen FiLo (Först in - sist ut). Med truckens hjälp trycks pallarna in i ställaget och in- och utlastning sker från samma sida. Denna typ av lagring kräver därför bara en truckgång vilket sparar mycket utrymme då trycklagringsstället kan placeras mot en vägg.

Rullbanor Tryck 500X297