Hyllställ som håller i alla lägen

Hyllstall

EAB:s hyllställ står extra stadigt på jorden.
Utan att svikta – vare sig i sidled eller djupled. 
Hemligheten ligger i listiga konstruktioner på såväl stolpar som gavlar och hyllplan: Stagplåtar stabiliserar gavlarna genom ramverkan. Geniala hyllhakar fixerar hyllplanen i rätt läge. Och längsgående lådprofiler ger stor bärighet samt liten nedböjning i hyllplanen. Med andra ord en stabil lösning som verkligenhåller. Såväl i det lilla förrådet som i det stora plocklagret.

Välj hur du vill ha det
Hyllstället kan levereras med olika hyllplansdjup, i olika gavelhöjder, samt med öppna eller slutna gavlar och ryggar. Oavsett hur du vill att just ditt ska se ut, kan du lita på att det kommer när vi lovat; vi tillverkar alla våra lagerinredningar i vår egen fabrik här i Smålandsstenar och har därmed full kontroll på hela processen.

Smalgångslager
Det finns flera olika möjligheter att använda ett EAB hyllställ. Ett sätt, som utnyttjar takhöjden på lagret maximalt, är att bygga ett högt smalgångslager där man plockar gods med hjälp av en plocktruck.

Mobila hyllställ
Hyllställ monterade på mobila vagnar ger en kompaktlagring men ändå en hög åtkomlighet. Vagnarna går på räls och drivs enkelt med rattdrift.

Entresol
Ett annat alternativ att utnyttja takhöjden är att bygga en entresolanläggning och på så sätt få ytterligare ett golvplan. Ovanpå hyllstället byggs då ett golv av björkplywood eller laminerad golvskiva plus ett räcke som gör det till en säker arbetsplats. På det nya golvplanet finns det nu möjlighet att placera ytterligare hyllställ eller fristapla gods – ett mycket ekonomiskt sätt att fördubbla sin lageryta. 

Säkerhetskrav
EAB:s hyllställ uppfyller alla säkerhetskrav i den nordiska standarden INSTA 251, svensk beteckning SS 2241, samt den Europeiska standarden EN-15635.

Ytbehandling
Hyllplanen levereras galvaniserade alternativt lackerade med polyesterlack i ljusgrå färg. Stolpar lackeras mörkgrå. Gavelplåt, ryggplåt och delningsplåt lackeras ljusgrå. Stagplåt för gavel samt sockelplåt och raskant är galvaniserade.

Leveranser
Ställaget levereras komplett med stolpar, stagplåt, hyllplan, hyllhakar samt skruv. Med hjälp av den bifogade monteringsanvisningen är det enkelt att montera ett EAB hyllställ.