You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

På EAB är vi övertygade om att en bra balans mellan andelen kvinnor och män på företag främjar såväl effektivitet, tillväxt och en sund kultur. Vårt långsiktiga mål är att nå upp till en jämn fördelning av könen och det arbetet pågår ständigt. För att vara en attraktiv arbetsgivare är vi övertygade om att vi behöver anställa fler kvinnor och jobbar därför på flera sätt för att minska gapet som finns i den bransch vi verkar.

På EAB har vi de senaste åren arbetat aktivt med att vända utvecklingen och anställa fler kvinnor i företaget. Vi har ökat andelen kvinnor i ledande positioner markant och i EABs ledningsgrupp är man nu 63% kvinnor.

”Vi är såklart väldigt glada över den positiva utveckling vi ser inom bolaget som främjar jämlikheten. Men vi är inte nöjda där, då detta är en utveckling vi också vill se inom hela EAB. Vi tror på att börja ett viktigt förändringsarbete på ledningsnivå, så att detta sedan kan sippra vidare i organisationen”, säger Per-Åke Andersson, VD.

EAB jobbar på olika sätt för att attrahera fler kvinnor till både branschen och företaget. Man har bland annat ett tätt samarbete med skolor, för att tidigt skapa en förståelse kring de arbetsmöjligheter som erbjuds på EAB. Sanna Åqvist, som är HR-chef på EAB, berättar om hur hon tror företaget kan vara med i utvecklingen med att locka fler kvinnor till både EAB och branschen.

”Vårt nära och kontinuerliga samarbete med skolor, både grundskolor och högskolor, är ett sätt vi
hoppas ska påverka fler unga tjejer att söka sig till vår bransch. Det är viktigt att tidigt visa barn och ungdomar de otroligt många arbetsmöjligheter som finns här samt att teknik och fysiskt arbete inte bara är för män. Jag är säker på att vi kan påverka både unga tjejer och killars synsätt positivt genom att visa vår jämställda ledningsgrupp, där två av tre affärsområdeschefer är kvinnor och att det också kommer leda till att fler kvinnor söker sig till oss.”

På EAB sätter man alltid laget framför jaget, precis som i de flesta idrottssammanhang, och då behöver man som alla vet olikheter. Vi vet att en trygg och framtidsstark organisation består av olika spelare, med olika egenskaper, personligheter och erfarenheter. Det är det som också inkluderas i EABs löfte Det håller.®

För mer information, kontakta Sanna Åqvist, HR-chef på EAB på tel. 070 595 1077 alt.
sanna.aqvist@eab.se.

Dela

Postat under