You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

”Vi tror på Smålandsstenar och vill bidra till en positiv tillväxt av samhället nu även genom attraktiva bostäder för allmänheten. Här finns möjlighet till en fantastisk livskvalitet genom närhet till natur, gott om arbetstillfällen och riklig tillgång till fritidsaktiviteter oavsett ålder och intresse.”

– Per-Åke Andersson och Sven-Gunnar Andersson, ägare EAB

Avenboksgatan B Smålandsstenar

Vi värnar om utveckling och positiv tillväxt EAB har sedan starten 1957 haft sin produktion och huvudsakliga verksamhet i Smålandsstenar. Förutom det svenska bolaget har vi idag 6 helägda dotterbolag placerade runt om i världen och tillsammans är vi 270 medarbetare som arbetar med vår kärnverksamhet: Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader. Vi vill fortsätta att utveckla denna kärnverksamhet, men också hitta nya vägar och då göra det på vårt sätt; det vill säga som ett familjeföretag med väl etablerade rötter i Smålandsstenar.

Bra bostäder en förutsättning
Som ett av Smålandsstenars större företag och arbetsplats, har vi också ett socialt ansvar för den ort och bygd vi verkar i. Smålandsstenar har många positiva värden som tillsammans gör orten till en fantastisk plats att bo på och leva ett gott liv i. Vi, tillsammans med många andra industrier i Smålandsstenar, har ett stort antal medarbetare som pendlar till sina arbetsplatser och många av oss söker kontinuerligt ny arbetskraft. Tyvärr har det byggts för få nya bostäder i samhället och runt om i trakten för att tillgodose de behov som en fortsatt utveckling av orten kräver. Tillgång till bra bostäder är avgörande för en orts attraktionskraft och tillväxt.

Med detta som utgångspunkt vill vi på EAB gärna vara med och påverka en sådan positiv utveckling av Smålandsstenar, utöver att erbjuda arbetstillfällen. I början av våren 2021 tog vi ett beslut om att bygga bostäder för allmänheten i form av hyreslägenheter i första hand. Ett beslut som fått mycket positiv respons bland annat från Gislaveds kommun. I samband med att initiativet togs till att bygga bostäder, bildades också ett separat bolag EAB Properties AB. Bolaget ingår i den familjeägda bolagsgruppen EAB Group.

44 lägenheter fördelade på våningshus och marklägenheter
Vårt första projekt i EAB Properties AB gäller byggnation på två tomter i Nordinområdet, Avenboksgatan A och Avenboksgatan B. Det är inte helt klart ännu om husen kommer att byggas i två olika etapper, då det fortfarande finns en del oklarheter kring fastigheternas slutliga utformning. Första etappen beräknas att påbörjas under hösten 2021, om allt går som vi planerat.

Avenboksgatan A, består av 4 stycken hus med 4 marklägenheter i varje hus. Totalt blir det 16 hyreslägenheter där alla har egen uteplats. 8 av dessa lägenheter har 3 rum och kök, de övriga 8 har 2 rum och kök.

Avenboksgatan A Smålandsstenar
Illustration Avenboksgatan B: Dreem Arkitekter, Göteborg

Avenboksgatan B, består av 2 stycken våningshus med 14 lägenheter i varje hus. Totalt blir det i dessa två hus 28 lägenheter bestående av 2-or och 3-or, med balkong eller terrasser.

Avenboksgatan B Smålandsstenar
Illustration Avenboksgatan A: Dreem Arkitekter, Göteborg

Hållbart och naturligt
Bostäderna kommer att byggas och utformas på ett hållbart och miljörätt sätt i allt från val av material till uppvärmning och drift. Befintliga grönytor och skogspartier kommer att bevaras i så stor utsträckning som är möjligt. I utformningen har vi tagit hänsyn till kringliggande områden och målsättningen är att våra fastigheter ska smälta in på ett naturligt sätt, i takt och ton med omgivningen. Ljust tegel, svart plåt och trädetaljer, som ger en varm inbjudande känsla vid entré och terrasser, blir framträdande material i byggnadernas exteriör. Dessa material är stiltypiska för de villor och den bebyggelse som finns runt omkring Avenboksgatan. Dreem Arkitekter, Göteborg, har ritat de nya fastigheterna för EAB Properties AB.

Social hållbarhet
Alla bostäder kommer att ha nära tillgång till gemensamma ytor med grill- och lekplatser, växthus, odlingsytor och verkstad. Ytor som inbjuder till gemenskap och social samvaro för alla hyresgäster och som blir ett naturligt komplement till de privata uteplatserna på balkonger och terrasser. I vår plan finns det även med tankar kring att hyresgästerna ska kunna hyra gemensamma utrymmen och övernattningslägenheter för besökare. Exakt hur det kommer att
gestalta sig är inte klart i nuläget.


Hyreskostnad i linje med gängse hyror på orten
Månadskostnaden för lägenheterna kommer att ligga på den nivå som anges i riktlinjerna för Statens Investeringsstöd och därmed ligga i nivå med de hyror som gäller i Smålandsstenar. Exakt belopp fastställs i samband med färdigställandet av fastigheterna och de riktlinjer som staten då anger. Intresseanmälan för att hyra någon av dessa lägenheter kommer troligtvis att kunna göras under senare delen av 2021, alternativt i början av 2022.

Tidsplan
Det finns i dagsläget ett flertal punkter att beakta innan byggnationen kan påbörjas. Själva byggentreprenaden kommer att läggas ut på externt byggbolag. Fastighetsskötseln av de färdiga bostäderna kommer att skötas av oss på EAB. Byggnationen kommer att påbörjas under 2021
och beräknad inflyttning kommer vi att återkomma till när vi kommit längre fram i projektet.

Sven Hedlund, stadsarkitekt, Gislaveds kommun
”EABs bostadsprojekt utmed Avenboksgatan i Smålandsstenar andas kvalitet och omsorg vad gäller material, färg och form och kommer bidra till nya attraktiva bostäder i Smålandsstenar. Platsens centrala läge i tätorten har stor potential med närhet till skola, service, handel och natur. Bostädernas inre och yttre är omsorgsfullt gestaltade med generösa gemensamma
ytor mellan de olika byggkropparna. Man har klarat en fullgod tillgänglighet inom området då alla bostäder antingen ligger i markplan eller nås via hiss. Kommunen är mycket glada över EABs initiativ och den kvalitet som vi uppfattar att man vill bygga med.”

Dela

Postat under