You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

EAB i Smålandsstenar förvärvar Lecor Stålteknik AB i Kungälv. Förvärvet sker i syfte att kunna
säkerställa EABs kundåtagande även i fortsättningen vad gäller kvalitativa stålkonstruktioner med
hög leveranssäkerhet.
Lecor Stålteknik erbjuder en av Sveriges modernaste produktionsanläggningar av prefabricerade
stålkomponenter för bygg, industri och entreprenad och har under lång tid varit leverantör till EAB.

Lecor i Kungälv

Per-Åke Andersson, VD och delägare EAB
”Vi har under lång tid haft en kraftfull tillväxt inom vårt affärsområde Stålbyggnader, med betoning på omfattande projekt inom framför allt centrallager. Vi ser också en allt större geografisk spridning för våra projekt. Vi har byggt ut våra produktionslokaler i Smålandsstenar vid flera tillfällen, men behöver ytterligare produktionskapacitet för att kunna fortsätta vara den trygga leverantör som ingår i vårt kundlöfte.”

Ett väl inarbetat samarbete
”Samarbetet med Lecor har pågått under en längre tid, som kompletterande leverantör när det gäller stålkonstruktioner och vi vet därför vilken hög kapacitet och kvalitet de alltid tillhandahåller. Lecor är ett väl inarbetat namn och starkt varumärke på marknaden förknippat med hög kunskap, kvalitet och leveranssäkerhet.”

Full produktionskapacitet
”Anläggningen i Kungälv tillhör en av Sveriges modernaste produktionsanläggningar, vilket innebär att vi kan få ut full produktionskapacitet direkt, utan att behöva göra några större investeringar. Det är av stor betydelse för oss, då vi har en betydande orderstock med både pågående och planerade projekt. Placeringen i Kungälv ser vi också som en fördel eftersom vi har många kunder och projekt i Västra Götaland-regionen.”


”Det finns ett ansenligt kunskapskapital inom stålbyggnationhos medarbetarna i Lecor och vi ser
verkligen fram emot utökad kunskapsöverföring mellan bolagen när vi nu ingår i samma företagsfamilj.”

OM LECOR
Lecor Stålteknik AB grundades 1965 och är lokaliserat i en modern produktionsenhet på 6700 m2
i Kungälv. Företaget arbetar utifrån fem affärsområden:Arenor, Broteknik, Offshore, Byggnation,
Processindustri och man erbjuder kapacitetsresurs för externa stålföretag att leverera stål till större byggprojekt.


Bolaget ingår sedan 2010 i BE Group och har 35 medarbetare som omsätter 82 MSEK (2021).
Företaget kommer att vara ett helägt dotterbolag till EAB AB och fortsättningsvis verksamma under namnet Lecor Stålteknik AB.

För mer information kontakta Per-Åke Andersson, VD och delägare EAB: Mob: 070-626 54 00

Förvärv Lecor och EABDela

Postat under