You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

”Valet av EAB baserades på kompetens, kommunikation och lång erfarenhet”

Martin Hamn, NCC
IMG 8267

”Valet av att använda oss av EAB baserade sig främst på kompetens vad gäller projektering, snabb kommunikation samt lång erfarenhet av stålstommar. Projekteringshjälpen vi fick initialt var väldigt behjälplig gentemot vår beställare HZi, säger Martin Hamn, entreprenadingenjör på NCC.

”Hela vår organisation på plats tycker att projektet har varit roligt att bedriva tillsammans med EAB och är väldigt nöjda med produkten och att man hållit utlovad kostnadsbild och flaggat i tid för eventuella förändringar.”

Hållbart projekt stålbyggnad

Ett projekt i hållbar anda

Anläggningen ska producera miljövänlig biogas av mat- och trädgårdsavfall samt högkvalitativt gödningsmedel, genom så kallad torrötning. 40 000 ton organiskt matavfall ska producera cirka 35 GWh biogas varje år, vilken sedan omvandlas till högkvalitativ biometan och säljs som drivmedel för exempelvis kollektivtrafik och andra gasfordon.

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta någon av oss, så hittar vi tillsammans den mest effektiva och lönsamma lösningen för din verksamhet.

Anders Andersson

Försäljning & Projektledning Stålbyggnader
0371-340 39
070-345 53 33