You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Strax utanför Falkenberg, i nära anslutning till den egna plantskolan, har Södra byggt och nu invigt sin 7 500 kvadratmeter stora anläggning varav 6 000 kvadratmeter består av ett högmodernt fryslager. Här ska 40 miljoner skogsplantor förvaras under cirka 8 månader för att sedan levereras ut till Södras medlemmar och så småningom berika oss med nya skogar. EAB har bland annat ansvarat för flytt av all återbrukbar lagerinredning från befintliga lokaler i Gislaved samt komplettering av nytt ställage för att kunna optimera lagringsgraden till maximalt 16.500 pallplatser i de nya lokalerna.

2010 levererade EAB lagerinredning i form av pallställ och det semiautomatiska
pallhanteringssystemet Radioshuttle™ till Södras hyrda lokaler i Gislaved. Stora delar av
detta lagersystem återfinns nu i Södras helt nya anläggning utanför Falkenberg. Ett lager
som ska serva Södras medlemmar, som idag är 52 000 till antalet, med skogsplantor av
bästa kvalitet.

– Vi kände att vi ville äga våra lokaler och göra dem mer ändamålsenliga för vår verksamhet. Inför beslutet att bygga nytt gjorde vi en undersökning kring vilken ort som skulle ge oss så goda förutsättningar som möjligt för att kunna leverera livskraftiga och bra plantor till våra medlemmar. Det blev då tydligt att Falkenberg var den optimala placeringen. Genom att placera vårt nya lager här skulle vi få stora samordningseffekter. Vi skulle minska våra transporter avsevärt och samtidigt få en bättre kvalitetsuppföljning genom att ha plantskola och lagring på samma plats, säger Tord Barone, Logistik- och Marknadschef på Södra.

 

Planering inifrån och ut


När planeringen av den nya anläggningen startade gjorde man det med fokus på lagerhantering, flexibilitet och arbetsmiljö.

– Vi började inifrån och ut. Det vill säga med att i minsta detalj layouta vårt lager för att uppnå en så hög effektivitet och flexibilitet som möjligt. Högsta prioritet var också att få ett bra och säkert arbetsklimat för våra medarbetare. Till stor del bygger vårt lager på FILO, det vill säga att de plantor som först lastas in är de som sist kommer ut. Vi påbörjar inlastningen av plantorna i frysen vecka 44 och fortsätter sedan att leverera in plantor till vecka 13. Vi behöver också ha en flexibilitet för att kunna hantera att vi även har varierande volymer av olika plantsorter. Det löste vi genom möjligheten att lasta in plantor från båda håll i vissa av våra lagerhyllor, vilket ger oss mycket stor flexibilitet, berättar Marcus Eklund, Huvudprojektledare Södra Byggprojekt.

– Vi gjorde en ordentlig research kring vilka lösningar som fanns på marknaden vad gäller lagerinredning som kunde uppfylla dessa krav och kom fram till att EAB, som levererat lagret till Gislaved, också kunde leverera en mycket bra lösning för kraven vi hade till det nya lagret.

75% återbrukad lagerinredning

– Vi granskade ställaget i Gislaved och såg att cirka 75% av inredningen fortfarande var i så gott som nyskick. Det vill säga vi kunde återanvända 150 ton av totalt 200 ton inredning. Vi monterade ner ställaget och bytte ut det som var defekt, vilket framför allt var främre stolpar på pallställen. Vissa anpassningar krävdes också i form av höjdförlängning av befintliga stolpar med 1 meter, då takhöjden i de nya lokalerna var högre än tidigare. Vi fick sedan komplettera med nytt ställage och Radioshuttlemaskiner för att kunna skapa det antalet pallplatser som var målet för anläggningen. I första omgången handlar det om 13.000 pallplatser, med möjlighet att öka med ytterligare 3.500 vid behov, säger Daniel Eliasson, projektledare för Södras projekt på EAB.

Fryslagring för bättre kontroll och kvalitet

Att fryslagra skogsplantor på detta sätt är ett effektivt sätt att få kontroll över hela kedjan. Genom att ge plantorna rätt förutsättningar redan från början, skapas också bästa tänkbara förutsättningar att leverera plantor av hög kvalitet, för nya skogar, till Södras medlemmar.

– Skogsplantor fryslagras under vintersäsongen, för att ge en effektiv logistik och för att kunna leverera livskraftiga plantor under hela våren. När temperaturen dras ner till cirka 4 minusgrader försvinner förutsättningarna för bland annat svampangrepp. Efterfrågan på skogsplantor från våra medlemmar är stor och vi förväntar oss att den kommer fortsätta öka. Vårt nya fryslager kommer att hjälpa oss att växa med kvalitet och god kontroll, vilket leder till att vi kommer kunna leverera ännu fler och ännu bättre plantor till våra medlemmar fram till leverans och plantering, berättar Tord Barone.

Fler gröna fördelar

Förutom återbruk av befintligt lagerinredningssystem och betydligt färre transporter mellan plantskola och lager, har den nya anläggningen fler miljömässigt positiva fördelar.

– Ett annat viktigt mål med vårt nya lager var att det skulle bli så energieffektivt som möjligt, vilket är viktigt då vi har så stora ytor, cirka 6 000 kvadratmeter, som ska ner till en frystemperatur under ca 8 månader om året. Vår kalkyl för elförbrukningen är att den ska minska med upp till 20 procent i de nya lokalerna. I anslutning till byggnaden har vi även installerat solceller, säger Marcus Eklund.

Anläggningen invigdes under hösten och nu pågår för fullt inlastningen av skogsplantorna i det nya lagret.

– Vi är otroligt nöjda med slutresultatet och anläggningen är idag ett av Sveriges mest moderna lager för den här typen av verksamhet. Vi har redan fått förfrågningar om studiebesök från både egna och helt andra verksamhetsområden som kan gagnas av vårt tänk kring layout och effektivt utnyttjande av lagringsyta. EAB har varit lyhörda och proaktiva under hela projektet, så vi har haft ett riktigt bra projektklimat. Det uppstår alltid justeringar och förändringar under resans gång, men det har flutit på väldigt bra under hela projekttiden. Vi har till och med blivit klara före utsatt tid tack vare EABs duktiga montörer som klarade montaget snabbare än beräknat, något som även gjorde att vi kostnadsmässigt hamnade på ett positivt resultat.

Utöver lagerinredning har EAB även levererat och monterat stålstomme och takplåt till fastigheten på uppdrag av totalentreprenören MTA, Halmstad. Utanför totalentreprenaden har Södra själva gjort inköp av solceller, lagerinredning, kyl och ställverk.

Fakta infrysning av skogsplantor

Merparten av landets skogsplanteringar görs på våren med plantor som har övervintrat i kyl, frys eller på friland. Plantornas vitalitet avgörs till stor del av hur väl plantorna har klarat lagringen. För att plantorna ska ha bra kondition krävs en god kontroll på lagringsmiljön och bra kunskap om plantornas invintringsprocesser. Genom fryslagring slipper man bland annat angrepp av skadegörare. De fryslagrade plantorna ska inte planteras efter 1 juli eftersom tiden för skottskjutning och invintring då blir för kort.

Dela

Postat under