Tål tuffa tag, snö och kylaThermoport400x400

Utförande
EAB:s Termoportar är rambyggda, tål tuffa tag och håller att rikta. De tillverkas som 2-, 3-, 4-, 5-,  eller 6-delade och kan konstrueras som handmanövrerade eller maskindrivna.

Portblad
Stomme av svetsade, varmförzinkade fyrkantsrör. Beklädd med varmförzinkad eller Pvf2-lackerade EAB-profilplåt. Plåtbeklädnaden är skruvad till portramen med en speciellt framtagen skruv som har en liten skalle och låg profil. Detta innebär att plåten är enkel att byta vid skada.

Isolering
EAB:s Termoport finns med 5 mm alt. 15 mm köldbrytande skikt samt mellanliggande isolering av mineralull.

Beslag

  • Plastlagrade, smörjningsfria och svetsade gångjärn
  • Kullagrade styr- eller bärbeslag som löper i C-profiler
  • Styrklack på golvet i portmitt
  • Låsning invändigt med spanjoletter. DEJO 55100. Spanjoletterna är försedda med öglor för hänglås
  • Portarna kan med fördel förses med gångdörr, standardlås ASSA 310-50

Glasning
Portarna levereras med isolerruta D4-18 u-värde 1,1 monterad i
kraftiga lister av natureloxerad aluminium. Andra
glastyper monteras på begäran.

Tätningar
Samtliga tätningslister är skruvade till portramen mellan portsektioner, mot karm och golv.

Ytbehandling

  • Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad
  • Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med beklädnad av polyester-lackerad plåt enligt separat kulörprogram
  • Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad enligt separat målningsprogram

 

Termoport 200X120

Karm
EAB tillverkar och lagerför många varianter av U- och
L-profiler samt fyrkantsrör. Av dessa tillverkas och levereras karmar på begäran.