Tål tuffa tag, snö och kylaThermoport400x400

10 års garanti
På EAB lämnar vi 10 års garanti på alla våra portar, ett bevis för att vi håller det vi lovar. Läs mer om vår garanti här.

Utförande
EAB:s Termoportar är rambyggda, tål tuffa tag och håller att rikta. De tillverkas som 2-, 3-, 4-, 5-, eller 6-delade och kan konstrueras som handmanövrerade eller maskindrivna.

Portblad
Stomme av svetsade, varmförzinkade fyrkantsrör. Beklädd med varmförzinkad eller Pvf2-lackerade EAB-profilplåt. Plåtbeklädnaden är skruvad till portramen med en speciellt framtagen skruv som har en liten skalle och låg profil. Detta innebär att plåten är enkel att byta vid skada.

Isolering
EAB:s Termoport finns med 5 mm alt. 15 mm köldbrytande skikt samt mellanliggande isolering av mineralull.

Beslag
  • Plastlagrade, smörjningsfria och svetsade gångjärn
  • Kullagrade styr- eller bärbeslag som löper i C-profiler
  • Styrklack på golvet i portmitt
  • Låsning invändigt med spanjoletter. DEJO 55100. Spanjoletterna är försedda med öglor för hänglås
  • Portarna kan med fördel förses med gångdörr, standardlås ASSA 310-50


Glasning
Portarna levereras med isolerruta D4-18 u-värde 1,1 monterad i kraftiga lister av natureloxerad aluminium. Andra glastyper monteras på begäran.

Tätningar
Samtliga tätningslister är skruvade till portramen mellan portsektioner, mot karm och golv.

Ytbehandling

  • Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad
  • Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med beklädnad av polyester-lackerad plåt enligt separat kulörprogram
  • Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad enligt separat målningsprogram 

Termoport 200X120Karm
EAB tillverkar och lagerför många varianter av U- och L-profiler samt fyrkantsrör. Av dessa tillverkas och levereras karmar på begäran.