Milstolpar inom EABs utveckling

Det finns ett antal milstolpar värda att nämna när det gäller EABs senare års företagshistoria. Milstolpar som format EAB till det företag det är idag.

Milstolpar 1520X520

MILSTOLPAR EAB LAGERINREDNINGAR 

EAB blir globalt
I och med lågkonjunkturen i byggbranschen 1993, fick EAB för första gången kännbara effekter av en konjunkturnedgång. EAB var då beroende av den inhemska marknaden, d v s framförallt södra delarna av Sverige. Ett nytt samarbete med BT Industrier (numera Toyota) startades då upp där EAB fick i uppgift att utveckla en helt ny produkt i form av en plockrobot som skulle implementeras i ett logistiksystem med BT:s truckar.

EAB lanserar världens första radiostyrda skyttel för lager – Maxipacker®
Projektet, som levererades tillsammans med BT, till det tyska företaget Papstar blev startskottet för det som sedan utgjort EABs främsta spjutspets på exportmarknaden; System Maxipacker® för hantering av pallar i djupstaplingsställ. EAB var därmed först i världen att lansera och få patent på en sådan maskin helt anpassat efter marknadens växande behov av högeffektiva lager när det gäller hantering av framförallt volymprodukter. Tillsammans med BT/Toyota och sedan också i egen regi, via dotterbolag och återförsäljare, har EAB installerat över 1.200 system över hela världen av den maskin som numera heter EAB Radioshuttle™. Maskin och system har kontinuerligt utvecklats och under 2017 lanseras den sjätte generationen av EAB Radioshuttle™ – RS 6.0.

EAB North America
Företaget, EAB North America, startades i oktober 2014. Lanseringen av Radioshuttle™ gjordes på PRO Mat i mars 2015 (Nordamerikas främsta mässa inom materialhantering och logistik). Lanseringen och marknadsföringen gjordes tillsammans med Raymond Corporation. Efter lanseringen har EAB arbetat upp och utbildat ett nätverk av återförsäljare, ”after sales service” och finns numera representerade över stora delar av USA och Kanada. I branschen anses introduktionen av Radioshuttle™ på den nordamerikanska marknaden som en av de snabbast växande produktlanseringarna inom materialhantering som någonsin gjorts i Nordamerika.

MILSTOLPAR EAB PORTAR

Industriportar blir Portar, Designline ett nytt begrepp
EAB har under många år varit synonyma med tunga Industriportar av stål. För att påvisa möjligheterna med stålportar och tillgodose kunder med krav på design och estetiskt tilltalande fasader, inte bara för industribyggnader, tog EAB i början av 2000-talet bort namnet Industriportar som sortimentsbenämning. Sedan dess kallas detta affärsområde kort och gott för EAB Portar och i samband med detta lanserades även namnbytet Designline – portar där form och design samsas på ett attraktivt sätt.

Helglasat och klimaträtt
Som ett led i Designline-tänket kunde EAB sedan även utveckla och tillverka den första helglasade porten. Något som blev möjligt tack vare stålets höga bärighet och styrka. Vidare har även en serie högisolerade Termoportar utvecklats för att möta marknadens krav på funktionella och energisnåla portar. Idag levererar EAB Portar lösningar till en bred kundkategori där porten utgör en viktig del av det helhetsintryck som fasaden ger.

MILSTOLPAR EAB STÅLBYGGNADER

Borås Arena ”avtäckte” Stålbyggnader
När Borås Arena byggdes och sedan invigdes i april 2005, som en av Sveriges modernaste fotbolls- och evenemangsarena var detta bland annat tack vare EABs stålkonstruktion. EAB fullgjorde den näst intill omöjliga uppgiften att konstruera, tillverka och montera Europas längsta balkar, två för långsidorna på 106 m och två för kortsidorna på 81 m. Tack vare dessa, kunde alla i publiken få fri sikt utan störande stolpar. Borås Arena fick stor publicitet och EAB fick byggnadssmide att bli ingenjörskonst. Detta har lett till att EAB Stålbyggnader numera får mer omfattande och komplicerade projektförfrågningar på en allt vidare geografisk marknad.

EAB tar en ny marknad med logistikbyggnader
Ytterligare en milstolpe i EAB Stålbyggnaders utveckling var när vi fick leverera stålkonstruktioner till Net-On-Net i Borås 2008. I samband med detta fick EAB kontakt med Bockasjö AB, som bygger, äger och förvaltar fastigheter med inriktning mot lager och logistik, även byggnaden till Net-On-Net. När Bockasjö sedan skulle bygga en ny logistikbyggnad till Schenker på 31.000 kvadratmeter på Airport City, Landvetter valde man EAB Stålbyggnader som leverantör. Ordern var en av EAB:s största genom tiderna och blev startskottet för en ny nisch där EAB sedan utmärkt sig som leverantör. Idag är EAB en ledande leverantör i Sverige inom verksamhetsområden som exempelvis centrallager, internethandel, 3PL och 4PL, bil-, köp- och övriga handelscentrum – områden som är under kontinuerlig tillväxt såväl nationellt som internationellt.