Från Smålandsstenar till resten av världen...

HISTORISK TILLBAKABLICK

Grundaren av EAB, Erik Andersson, tog anställning som byggnadssnickare i Anton Svenssons Byggnadsfirma i Smålandsstenar 1953. Erik upptäckte i och med sitt arbete, att det inte fanns några lokala tillverkare av trappräcken i smide. Han startade så smått en egen tillverkning hemma i källaren. Utformningen av räckena gjordes utifrån Eriks egna idéer och kompletterades med det han sett andra göra. Resultatet blev över all förväntan och Erik bad, redan efter ett års verksamhet, om tjänstledighet från byggfirman för att börja jobba med sitt eget på heltid. Hans företag fick 1957 namnet Erik Anderssons Byggnadssmide. 1960 växer EAB ur källaren på Tegnérgatan i Smålandsstenar och en ny 150 m2 stor industri byggs på Östra Industriområdet i samhället.

Industriportar och kompletta Stålbyggnader
När det var dags att bygga till företaget 1969 behövdes det såväl stålstommar som portar. Istället för att köpa in, kunde vi ju tillverka detta själva och på så vis drev behovet fram två helt nya produktgrupper inom EAB, Stålbyggnader och Industriportar, vilket passade bra in i både maskinparken och hantverkskunnandet.

Lagerinredningar
1984 kompletterades sortiment och tillverkning av lagerinredningar. Detta medförde att vi för första gången kunde erbjuda våra kunder kompletta lagerbyggnader inklusive inredning.

Generationsskifte
1984 övertog Erik Anderssons barn Catrine, Sven-Gunnar och Per-Åke EAB. Sedan 1997 är
Per-Åke och Sven-Gunnar ensamma ägare till EAB.

Flytt till nuvarande plats
1989 flyttade EAB till den plats där företaget nu verkar och som inrymmer kontor, lager och tillverkning. Under följande år har EAB haft en stabil tillväxt såväl nationellt som internationellt. Läs mer om milstolparna i denna utveckling.

Följ gärna med på en tidsresa från 1957 – 2017

Läs vår jubileumsbok här!Anniversarybook SE Topp