Härifrån till hållbarheten

Builttolast 716X477px

Det håller.® är ett registrerat varumärke i Sverige ägt av EAB.

Det håller.® eller Built to last. säger allt om hur vi tänker och hur vi agerar här på EAB. Det är ett löfte som som vi ger våra kunder, men också till våra medarbetare, leverantörer och alla som på något sätt har en relation med oss. 

I produkter
EABs produkter är resultatet av ett egenutvecklat koncept där hela processen, från materialval till monterad produkt inkluderas. I detta koncept utgör våra Engineering Principles en väsentlig del. 

I relationer
Genom ömsesidigt engagemang, lyhördhet, flexibilitet och krav på kvalitet vårdar vi våra relationer med kunder, medarbetare, leverantörer och omvärld.

I tid
På EAB tänker vi alltid långsiktigt när vi investerar, startar samarbeten, bygger, anställer nya medarbetare eller på annat sätt går in i något nytt där EAB står som avsändare.

Hela vägen
Det börjar som en idé, som växer till en vision och som resulterar i en ritning, en konstruktion, en byggnation och ett färdigt monument över ett företag som tror på framtiden. På EAB är vi med dig hela vägen. Vi tar idén vidare till verkligheten. En verklighet som håller. 


Hållbarhetsboken

Det håller.® eller Built to last. säger allt om hur vi tänker och hur vi agerar här på EAB. Det är ett löfte som som vi ger våra kunder, men också till våra medarbetare, leverantörer och alla som på något sätt har en relation med oss.  

Klicka här för att läsa vår Hållbarhetsbok

Hallbarhetsboken Sv 716X477