Vi använder Grön El

Enviro 716X477px

Det kan aldrig bli grönt nog, tycker vi på EAB. Därför har vi nu valt att bli ännu bättre på att göra världen lite grönare. Sedan 1 januari använder vi i samarbete med EON enbart el som kommer från ursprungsmärkt vindkraft. En av de mest positiva "blåsningar" vi kan tänka oss. I ord innebär det en satsning i sann EAB-anda då vi värnar om hållbarheten i alla lägen. I siffror handlar det om att vi minskar koldioxidutsläppen med 5 638,4 ton.


Hållbara energikällor
Vi vill hela tiden hitta nya infallsvinklar som stärker vår devis Det Håller. Att våra produkter och löften håller känns som om våra kunder ska kunna ta för givet när EAB står som avsändare, men hur förhåller vi oss i övriga frågor? I framtiden blir kanske miljön en av våra avgörande faktorer. Och den miljö vi kommer att leva i i framtiden börjar skapas idag.

Ett steg i rätt riktning
Vi har en energikrävande produktion och vill därför värna om att 
göra den så miljörätt som möjligt. Att satsa på ursprungsmärkt vindkraft känns som ett steg i helt rätt riktning.