Nederlands Meny

Nieuws & Referenties

Oatly AB

Oatly 2

Oatly AB i Landskrona är ett företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som baseras på flytande havrebas.

Grundidén ligger 50 år tillbaka när laktosintoleransen upptäcktes av forskare vid Lunds Universitet och behovet av en ersättning för mjölkprodukter uppstod. Men det tog ända fram till i början på 1990-talet innan havrets goda egenskaper kunde användas i en dryck.
Varumärket Oatly lanserades 2001 och idag finns det ett mycket stort sortiment av livsmedel, som inte bara vänder sig till personer med laktosintolerans, utan till alla som är måna om sitt välbefinnande!

Efter att ha haft produktion utlagd hos legoleverantörer invigde man 2006 sin egen produktions-
anläggning i Landskrona. Färdigvarulagret har sedan dess legat utlokaliserat, men 2012 tog man beslutet att uppföra ett nytt och modernt lager i nära anslutning till fabriken.
Redan när fabriken byggdes 2006 installerades en EAB Maxipackeranläggning, det var därför inget svårt beslut att gå vidare med samma leverantör och samma teknik på det nya lagret.

Det nya lagret omfattar både kyl- och varmlager, de stora volymerna hanteras i Maxipackerställage, medan t.ex. småvolymer och plockpallar förvaras i traditionella Pallställage.
För att utnyttja byggnadens volym optimalt är t.ex. utrymningsgångar byggda som nätade tunnlar i ställaget.

Vid projekteringen av byggnaden i stort är många detaljer såsom dörrar, snabbbportar och stommen i sin helhet lackade i "EAB–orange", vilket ger hela anläggningen ett väldigt fräscht och enhetligt intryck.

Lagerprojektet har drivits tillsammans med Hyllbörsen AB i Malmö.

Läs mer om hur du kan använda EABs Maxipacker för dina lagringsbehov


Get EAB Newsletter yf

Fill in the information below if you wish to start your subscription by EAB Newsletter.

EAB - The movie

Let us contact you!

We gebruiken cookies op deze website om uw gebruikerservaring te verbeteren. Als u doorgaat met navigeren, accepteert u deze cookies. Lees meer Ik begrijp het