Besiktning av ställage

Den som är ansvarig för lagerinredningens säkerhet ska säkerställa att en okulärkontroll genomförs med regelbundet intervall. Minst en gång per år ska en expertbesiktning genomföras av en tekniskt kunnig/kompetent person. 

På EAB samarbetar vi med Rack Control Consulting för besiktning av våra installationer.

Kontroll av lagerinredningar
Enligt Europastandarden SS-EN-15635:2008. Montage, drift och underhåll.

Monteringskontroll
Innan lagerinredningen tas i bruk skall monteringen kontrolleras enligt
anvisningarna i montage- och bruksanvisning.


Fortlöpande kontroll
Lagerinredningen skall fortlöpande kontrolleras vad gäller stagningar,
påkörningsskador och annat som kan påverka ställets hållfasthet.


Periodisk kontroll
Minst var 12:e månad skall lagerinredning kontrolleras så det fortfarande överensstämmer
med montage- och bruksanvisning. Periodisk kontroll ska utföras av en
teknisk kunnig person. Ett skrivet protokoll ska lämnas till ansvarig för lagerinredningens
säkerhet med observationer och förslag på eventuella åtgärder.

Klicka här för att läsa vårt produktblad Säkerhet på lagret

Mockup Sakerhet Pa Lagret