VirkesstallFor å unngå problemer ved innlasting av ulike trelastlengder lagres pakkene på fem ruller. Innlasting skjer ved hjelp av truck og trelastjigg.

 

 

Go Bygg

Klikk her for å lese Go Bygg


Gobygg2019 Mockup No