VirkesstallFor å unngå problemer ved innlasting av ulike trelastlengder lagres pakkene på fem ruller. Innlasting skjer ved hjelp av truck og trelastjigg.