Det började med ett räcke...

History2 716X477px

EAB har en historia som tar sin början på 50-talet. En historia som bär med sig entreprenörskap, viljan att bygga något beständigt och en stor respekt för såväl medarbetarens som kundens bästa.

Grundaren av EAB, Erik Andersson, tog anställning som byggnadssnickare i Anton Svenssons Byggnadsfirma i Smålandsstenar 1953. Erik upptäckte i och med sitt arbete, att det inte fanns några lokala tillverkare av trappräcken i smide. Han startade så smått en egen tillverkning hemma i källaren. Utformningen av räckena gjordes utifrån Eriks egna idéer och kompletterades med det han sett andra göra.

Resultatet blev över all förväntan och Erik bad, redan efter ett års verksamhet, om tjänstledighet
från byggfirman för att börja jobba med sitt eget på heltid. Företaget riktade sig i början främst mot
byggnadsföretagen. Hans företag fick 1957 namnet Erik Anderssons Byggnadssmide.

Industriportar och kompletta stålbyggnader
När det var dags att bygga till företaget 1969 behövdes det såväl stålstommar som portar. Istället
för att köpa in, kunde vi ju tillverka detta själva och på så vis drev behovet fram två helt nya produktgrupper inom EAB, Stålbyggnader och Industriportar, vilket passade bra in i både maskinparken och hantverkskunnandet.

Lagerinredningar
1984 kompletterades sortiment och tillverkning av lagerinredningar. Detta medförde att vi för första
gången kunde erbjuda våra kunder kompletta lagerbyggnader inklusive inredning.

Generationsskifte
1984 övertog Erik Anderssons barn Catrine, Sven-Gunnar och Per-Åke EAB och sedan 1997 är Per-Åke Andersson och Sven-Gunnar Andersson ensamma ägare till EAB som då också bytte namn på företaget till EAB AB.

Flytt till nuvarande plats
1989 flyttade EAB till den plats där företaget nu verkar och som inrymmer kontor, lager och tillverkning. Finansieringen skedde genom användning av eget kapital, vilket blivit ett typiskt finansieringssätt
för oss på EAB. På detta sätt sker produktutvecklingen på EAB än idag.

Satsning på medarbetarna
Sedan nybyggnationen 1989 har EAB byggts till två gånger 1997 och 2005. Under 2004 gjordes
även en totalrenovering av kontor, matsal och personalutrymmen. I samband med denna renovering
byggdes även en komplett hälso- och rekreationsavdelning.