Beprövad och mycket effektiv

Maxipacker är EAB:s patenterade maskin för hantering av pallar i ett djupstaplingsställ. Till skillnad från andra djupstaplingsställ, där man måste köra in i ställaget med trucken, låter man Maxipackern hämta eller lämna önskad pall. EAB:s Maxipacker lyfter just nu cirka 60.000 pallar runt om i världen.

Trådlös styrning
Maxipackern arbetar trådlöst och styrs med hjälp av en radiosändare via trucken.
Flera maskiner kan styras med en och samma raidiosändare.

Filo-hantering
All pallhantering med truck sker ute i huvudgången. Därför kan ställaget göras mycket djupare än ett vanligt djupstaplingsställ. Trucken behöver inte heller stå och vänta på Maxipackern, utan är fri att arbeta på annat håll. På så sätt uppnår du en mycket hög omsättningshastighet och en halverad hanteringstid för trucken.

Maxipacker Filo 500X281

Plockhantering
Vid plockhantering används Maxipacker tillsammans med rullbanor- en kombination där det finns plats för buffertpallar på de övre nivåerna ochför rullbanor för plockhantering på nedersta nivån. All plock från pallar sker i en plockgång som går genom ställaget.

Maxipacker Plocktunnel 500X281

Fifo-hantering
Här används Maxipacker i ett genomloppslager och pallarna hanteras efter principen först in- först ut.

Maxipacker Fifo 500X281

Maxipacker på Entresolstomme
Maxipacker uppbyggt på entresolstomme ger ett effektivt utnyttjande av lagerlokalen.

Maxipacker Entresol 500X281